cluster ecobuildsustainable energy europesupporter labs21passiefhuis platformcradle to cradleplate-forme maison passive

Duurzame Ontwikkeling

Modulo architects beschouwt duurzaam bouwen als een fundamentele waarde in zijn architecturale opvattingen en deze verwerft steeds meer een vaste plaats in de realisaties.

Door hun aandacht voor het milieu sensibiliseren de architecten van MODULO de bouwheren (zowel overheden als particuliere klanten). Hun adviezen over rationeel energiegebruik, het gebruik van duurzame energie├źn, het gebruik van duurzame materialen en het hergebruik van regenwater bevorderen de integratie van bepaalde aspecten van eco-constructie in de gerealiseerde projecten.

In de studies ligt het accent op een strategische benadering: in eerste instantie de behoeften verminderen, vervolgens duurzame energiebronnen of energiebronnen met een kleine ecologische voetafdruk gebruiken en ten slotte de eindige energiebronnen zo rationeel mogelijk gebruiken. De opdracht bestaat erin elk van deze fasen op creatieve wijze te integreren, in functie van het project en van de context.