MODULO architects - RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN Gent - grondige renovatie met verbetering van de energetische prestaties en vervanging van de technische installatiesRIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN
Gent

verbouwing: grondige renovatie met verbetering van de energetische prestaties en vervanging van de technische installaties
volledige architectuuropdracht en technieken

jaar: 2016
oppervlakte: 4.200 m²

stabiliteit: STABLO
technieken: ISTEMA INGENIEURSBUREAU, ISTEMA INGENIEURSBUREAU