MODULO architects - UZ BRUSSEL Brussel (Jette) - medisch technisch blok

UZ BRUSSEL
Brussel (Jette)

verbouwing: medisch technisch blok
volledige architectuuropdracht en technieken

jaar: 2010
oppervlakte: 45.000 m²

i.s.m. : GORTEMAKER-ALGRA-FEENSTRA, STABO
stabiliteit: STABO
technieken: STABO