MODULO architects - UNIVERSITEIT GENT Gent - labo-gebouw L2-L3
UNIVERSITEIT GENT
Gent

nieuwbouw: labo-gebouw L2-L3
volledige architectuuropdracht en technieken

jaar: 2006
budget: 5.311.000 euro
oppervlakte: 4.030 m²

stabiliteit: JACOBS ENGINEERING nv
technieken: JACOBS ENGINEERING nv

Het nieuwe Medisch Onderzoeksgebouw van de Universiteit Gent is bestemd voor onderzoek in de medische biotechnologie. Het concept garandeert een flexibel en modulair labogebouw met 3 verdiepen van 4 modules. Dit laat toe verschillende onderzoeksgroepen onafhankelijk te laten werken maar ook uitbreidings-mogelijkheden te bieden.

Elk labo is uitgerust met volledige luchtbehandeling en diverse nutsvoorzieningen. Het plan is compact opgebouwd rond een centrale circulatie die de verschillende modules ontsluit.

De gevelmaterialen verwijzen in een hedendaagse vertaling naar de oude gebouwen op de UZ site. Door een asymmetrie in gevelopbouw werd de symmetrie van het programma doorbroken om een meer dynamische compositie te bekomen. Toch bestaat de dragende structuur uit een efficiënte rasteropbouw die een snelle prefab montage toelaat.

Tijdens het ontwerp is speciale aandacht besteed aan energiezuinigheid. Naar het gebouw toe vertaalt zich dit in versterkte isolatie van muren, daken en vloerplaat, hoogwaardig glas met selectieve reflectie van warmte, zonneweringen, luchtdichtheidstest, enz. Voor de technische installaties werd geopteerd voor hoogrendement machines, elektronische regeling, watergekoelde groepen, enz. zodat de wetenschappelijke onderzoekers over een hoogtechnologisch en comfortabel werkinstrument beschikken.