MODULO architects - KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Leuven - Gasthuisberg Fase Va O&N2; labo

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Leuven

nieuwbouw: Gasthuisberg Fase Va O&N2; labo's, auditoria, kantoren
architectuurwedstrijd - 1e prijs

jaar: 2006
budget: 23.221.469 euro
oppervlakte: 27.000 m²

i.s.m. : ARCHIDUK bv, POPONCINI & LOOTENS bvba
stabiliteit: HANS DE PETTER
technieken: ROELANDTS & RYS

Het programma werd vertaald in een juxtapositie van gebouwen rond of aansluitend aan een binnenplein : het bestaande gebouw O&N, de faculteit Farmacie, de faculteit Geneeskunde, het gemeenschappelijk didactisch cluster, de onderzoekslaboratoria, … De onderzoeksruimten vertegenwoordigen de helft van het nieuw te bouwen programma. Dit deel vereist de grootste interne flexibiliteit en onderlinge verwisselbaarheid tussen de twee faculteiten.

Het programma voorziet negen entiteiten. Het concept voorziet in een lezing van de onderdelen op diverse schaalniveaus:

- de campus Biomedische Wetenschappen, waarvoor het schip met onderzoeksruimten symbool staat en een duidelijke plaats inneemt op de site van Gasthuisberg.

- de faculteitsgebouwen Farmacie enerzijds en Geneeskunde anderzijds, die zich ontwikkelen onder, naast en tussen de onderzoeksgebouwen.

Op eenzelfde schaalniveau treft men het didactische cluster met auditoria en seminarielokalen aan dat aansluit bij de bestaande reeks auditoria.