Een actinium-225 productie-eenheid voor PanTera
Een actinium-225 productie-eenheid voor PanTera
28-03-2024
MODULO architects en TRACTEBEL versterken hun samenwerking met PanTera en staan in voor het ontwerp van een nieuwe productie-eenheid voor radio-isotopen.

Pantera nv is een joint venture tussen het Belgisch bedrijf IBA, wereldleider op het vlak van deeltjesversnellers, en het SCK CEN, het Belgisch centrum voor nucleair onderzoek. Beide partners slaan de handen in elkaar voor de productie van actinium-225 (225AC), een van de meest veelbelovende radio-isotopen voor gebruik in innovatieve kankerbehandelingen. Op 225AC gebaseerde radiopharmaceutica bieden de mogelijkheid om kanker efficiënter te behandelen. In plaats van de tumorgroei louter af te remmen, worden de kankercellen effectief uitgeschakeld. Momenteel loopt er uitgebreid onderzoek naar het gebruik van 225AC, zowel bij de behandeling van veelvoorkomende kankers als bij meer zeldzame en vaak ook dodelijkere vormen van de ziekte.

MODULO architects ontwerpt, samen met de ingenieurs van TRACTEBEL, een nieuwe productie-eenheid in Mol (België). De productie-eenheid is de eerste in zijn soort en wordt een wereldwijde primeur. MODULO en TRACTEBEL team staan in voor het architecturaal ontwerp en het ontwerp van de structuur en de technische installaties.

MODULO en TRACTEBEL zullen PanTera ook tijdens de bouwfase ondersteunen. De ruime ervaring van het ontwerpteam laat toe om de specifieke nucleaire uitrusting, zoals deeltjesversnellers, target stations en hotcells te integreren in de toekomstige nieuwbouw.
Een schoolcampus ontwerpen in 12 maanden
Een schoolcampus ontwerpen in 12 maanden
01-12-2023
MODULO toonde haar slagkracht met het ontwerp van dit complex en omvangrijk programma. Op minder dan een jaar tijd werd het voorontwerp afgerond, werden het aanbestedingsdossier en de offerteanalyse afgewerkt en werd de bouwvergunning bekomen.
Het nieuwe scholencomplex les Grands Près komt op een braakliggend terrein van 15.000 m², vlakbij het nieuwe treinstation van Calatrava in Bergen, Henegouwen.
Tijdens de eerste fase van het project wordt er een nieuwe middelbare school gebouwd voor de Ecole Sécondaire du Futur. Bij de verhuis naar de nieuwe site wordt het aantal leerlingen opgetrokken van 550 naar 850. De bouw start in het voorjaar van 2024. De eerste fase van het project is voor rekening van de Provincie Henegouwen, met ondersteuning vanuit het EU-herstelplan.

De tweede fase bestaat uit een kinderdagverblijf met plaats voor 48 kinderen, voor rekening van de Intercommunale Gabrielle Passelecq. Tijdens de derde fase komt er een nieuwe basisschool, voor rekening van de Stad Bergen, met plaats voor 200 kinderen uit het kleuter- en basisonderwijs. In de vierde en laatste fase worden er nieuwe sportzalen gebouwd. De nieuwe infrastructuur wordt gedeeld tussen de lokale sportclubs en de verschillende scholen.

Het project heeft een totale investering van 35 miljoen euro. De verschillende bouwheren, de gebruikers en de media onthaalden het project positief en onderlijnden het innoverend karakter en de grote architecturale kwaliteit van ons project.
Een gemeenschappelijke sterilisatie-hub voor 3 ziekenhuizen
Een gemeenschappelijke sterilisatie-hub voor 3 ziekenhuizen
06-02-2023
Het is vrij ongewoon om voor drie verschillende klanten te werken op één project. Het Saint-Luc ziekenhuis van Bouge, UZ UCS Namen campus Saint-Elisabeth en het UZ UCS namen campus Dinant hebben de krachten gebundeld voor de bouw van een gemeenschappelijke sterilisatie-eenheid. In het centrum komen alle activiteiten die met sterilisatie te maken hebben: marketing, herconditionering, wassen, sterilisatie en traceerbaarheid. Een haalbaarheidsstudie had uitgewezen dat een grondige renovatie en upgrade van de drie bestaande sterilisatiediensten niet kon zonder de operationele werking van de drie ziekenhuizen in het gedrang te brengen. De nieuwbouw is een betere oplossing met een lagere investerings- en exploitatiekost.

Het project heeft een oppervlakte van ruim 5.000 m². De totale investering bedraagt 16 miljoen euro. Voor het project, dat wordt gebouwd volgens een DBFM formule, werkt MODULO samen met aannemer MOURY en studiebureau LEMAIRE. Na een spannende architectuurwedstrijd kwam ons project als laureaat uit de bus, voornamelijk dankzij de duurzame en innovatieve oplossingen. Het project komt op een terrein van 85 are in het nieuw Care-Ys business park in Bouge. Dit bedrijventerrein werd specifiek opgericht voor de zorgsector en de zogenaamde silver economy (e-gezondheid en biotechnologie). Dankzij de specifieke bestemming en de centrale ligging tussen de drie ziekenhuizen was de keuze voor dit terrein evident.

Op termijn zullen er op de site 30 mensen werken. De grondwerken zijn gestart. De hub zal begin 2025 actief zijn.
2022, het jaar van de werven
2022, het jaar van de werven
01-03-2022
De planning van een architectenbureau loopt niet altijd van een leien dakje. Wedstrijden worden voor onbepaalde duur bevroren,
bestellingen zijn in behandeling en werven komen soms langzaam op gang. Maar dan, plots, verdwijnen obstakels en geraken dossiers in een stroomversnelling.

Zo zijn een groot aantal van onze belangrijke werven eind 2021 en begin 2022 van start gegaan op diverse sites in het hele land. We hebben lopende werven in Brussel (Clinques universitaires Saint-Luc CUSL, Vrije universiteit Brussel VUB), Gent (Vlaams Instituut voor Biotechnologie VIB, HOGent), Marche-en-Famenne en Beauvechain (Defensie), Kortrijk (Flanders Make) en Leuven (UZ Leuven Campus Gasthuisberg). Ons bureau beheert momenteel voor meer dan 160 miljoen euro aan investeringen op werven van uiteenlopende projecten: laboratoria, zorginfrastructuur, militaire restaurants, onderzoekscentra, onderwijsinfrastructuur, zwembaden. Dit alles wordt gerealiseerd door 15 grote torenkranen en evenveel klasse 8 bouwbedrijven.

De overvloed aan lopende werven is buitengewoon en opwindend. Er gaat niets boven de realisatie van eigen projecten na jarenlange creatieve, technische en financiële oppuntstelling.
Een Design&Build voor de sterilisatie-hub van drie ziekenhuizen
Een Design&Build voor de sterilisatie-hub van drie ziekenhuizen
15-01-2022
De opdracht bestaat uit het ontwerp (Design) en de uitvoering (Build) van een semi-industriële sterilisatie-eenheid. Het gebouw bestaat uit 3 onderdelen: de sterilisatie-eenheid zelf, een modulair magazijn en een kantoorverdieping. De infrastructuur bedient drie verschillende ziekenhuizen: de Clinique Saint-Luc in Bouge, CHU UCL Namen campus Sint-Elisabeth en CHU UCL Namen campus Dinant. De strategische plaatsing in het CareYs businiss park in Bouge biedt een vlotte toegang tot de structurele verkeersassen (E411 en E42) waardoor de verschillende sites in minder dan 30 min kunnen worden bediend.

Voor dit project werkt MODULO samen met studiebureau BEL voor de gespecialiseerde studies en het bedrijf GILLES MOURY voor de uitvoering. Dankzij deze opdracht profileert MODULO zich opnieuw als specialist in de zorgsector.
Na De Serres is het tijd voor Mendel
Na De Serres is het tijd voor Mendel
01-10-2021
Het project bestaat uit een grondige renovatie - enkel de primaire betonstructuur blijft behouden - van de Mendel toren gesitueerd op het Zuiderkruis plein in Louvain-La-Neuve. Het gaat om het tweelinggebouw van de naastliggende De Serres toren, waarvan de verbouwing net door ons team is voltooid. De biotechnologische onderzoeksgebouwen bestaan elk uit vijf verdiepingen van 1.350 m² en werden in 1974 ontworpen door de architecten Charles Vandenhove en Emile-José Feittweis. Ze bieden onderdak aan het Earth en Life Institute (ELI) en de faculteit bioingenieurswetenschappen van de UCL. Het Instituut, opgebouwd uit 5 pijlers (landbouwkunde, biodiversiteit, toegepaste microbiologie, natuurlijke grondstoffen, land en klimaat), beoogt enerzijds het aansporen en stimuleren van de studie van de fundamentele functionele processen van de aarde en het leven en anderzijds het verwerken van resultaten van fundamenteel onderzoek naar concrete toepassingen in het kader van duurzame ontwikkeling.

De laboratoria zijn ontworpen met oog op toekomstige evoluties en bieden maximaal comfort en flexibiliteit. Ze zijn dan ook uitgerust met de laatste technologie op gebied van trekkasten, labotafels, chemische opslag, ATEX lokalen, spoelunits, diverse vloeistofvoorraden, enz.. De modulaire werkplekken maken zowel uitwisseling, communicatie en concentratiewerk mogelijk. De omgang met ruimte en gevels is gekoppeld aan het milieuonderzoek van het Instituut: de toegang wordt verzorgd via een serre met levende planten, de gevels zijn bekleed met massief hout en bieden een overvloed aan daglicht, de groendaken en de energetische prestaties zijn geoptimaliseerd vanuit een bioklimatologische visie. Dankzij architecturale transformatie naar kan het Instituut een stimulerende hedendaagse werkomgeving bieden aan haar vele onderzoekers en studenten.
Een nieuw imago voor UZ Leuven op Gasthuisberg
Een nieuw imago voor UZ Leuven op Gasthuisberg
01-10-2020
UZ Leuven heeft MODULO een kaderovereenkomst toevertrouwd voor de gevelrenovatie van de oudste gebouwen op Gasthuisberg. De gebouwen, die dateren van net voor de grote pretroleumcrisis uit de jaren ’70, worden volledig future proof gemaakt. MODULO volgt hierbij de principes van het masterplan uitgewerkt door de confraters van AWG.

De bestaande gebouwen zijn iconen van de brutalistische functionele architectuur van de jaren 70. De gevels, een combinatie van beton, betonsteen en massief houten schrijnwerk, geven de gebouwen een karakteristiek uitzicht, maar voldoen niet meer aan de huidige energie- en comforteisen. Om ecologische en organisatorische redenen, koos UZ Leuven voor een zware renovatie en wordt de afbraak en wederopbouw van de infrastructuur vermeden.

De renovatie van de gebouwen is een behoorlijke technische uitdaging. De gebouwen vormen het hart van het ziekenhuiscomplex en zijn moeilijk toegankelijk. Zowel de te renoveren gebouwen als de omliggende en aanpalende gebouwen blijven tijdens de werken gedeeltelijk in gebruik.

De eerste opdracht concentreert zich op de gevels van ziekenhuisblok 23, vlak naast de hoofdingang van het complex. Het gebouw wordt deels verhoogd en alle gevels en balkons worden bekleed met een metalen cassettesysteem. Het oorspronkelijk ritme en de horizontaliteit van het gebouw blijven.
Een nieuw hoofdkwartier voor het VIB
Een nieuw hoofdkwartier voor het VIB
24-12-2019
VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) bouwt haar nieuw hoofdkantoor en bio-incubator op een zichtlocatie langs de E40, meer bepaald in de Tech Lane Ghent Science Park, de nieuwe technologiecampus op ’t Eilandje in Zwijnaarde. Daarmee zorgt VIB voor de verdere groei van de Life Sciences Cluster in Vlaanderen.

De nieuwbouw is ontworpen door de Maatschap samengesteld uit Modulo Architects, Stéphane Beel Architects en studiebureau Istema. Het telt 8 verdiepingen, 14.000 m² labo’s en kantoren. Het ontwerp is tweedeling opgevat met een dynamische (inter)actieve zijde aan de E40 en een (re)creatieve zijde aan de campus, met een functionele stapeling van de verschillende bestemmingen. Het project vormt een ankerpunt in het landschap en bestendigt de verdere ontwikkeling van de achterliggende wetenschapscampus.

De opdracht werd gegund aan onze Maatschap op 24 december 2019. Een bijzonder kerstgeschenk met geplande ingebruikname in 2022.

copyright afbeelding © MODULO-SBA-ISTEMA
[ meer info ]  
Elegant woonblok in halfopen bebouwing in Schilde
Elegant woonblok in halfopen bebouwing in Schilde
01-10-2019
Begin 2019 werden de werken opgeleverd van een woonblok in Schilde, ontworpen door MODULO. Ondertussen zijn de vijf gekoppelde meergezinswoningen in halfopen bebouwing bewoond en de tuinen mooi ingericht, waardoor bouwheer en MODULO nu met voldoening kunnen terugblikken op een relatief kleinschalig en vernuft architecturaal ontwerp. Het project is gelegen middenin een traditionele woonwijk met ruime percelen en eengezinswoningen. Op een terrein van 18 are werd een vakantiepaviljoentje uit de sixties gesloopt om plaats te ruimen voor het project. Om bovengrondse parkings, verkeer en de loopafstanden op het terrein te minimaliseren en ruimte voor tuinaanleg te maximaliseren werd gekozen voor een integrale onderkeldering. Deze biedt ruimte voor technische lokaaltjes, een gemeenschappelijke fietsenberging, vijf privékelders en vijf ruime individuele garages. In deze garages wordt er rechtstreekse toegang gegeven tot elke individuele woning via een privétrap. Dit bleek -naast de individuele tuinen en de ruimtelijkheid van de woningen- een grote troef voor de kandidaat-huurders.

Het gebouw nestelt zich bescheiden tussen de bestaande woningen van de wijk. Het L-vormig strak volume van gelijmd metselwerk met doorlopend donker zinken dak en het zuivere repetitief gevelontwerp kunnen de indruk wekken dat het gebouw slechts één enkele woning met bijbouwen huisvest. Deze typologie staat toe om in groene en landelijke woongebieden een omvangrijke verdichting te realiseren passend in het Beleidsplan Vlaanderen zonder te breken met de bestaande omliggende bebouwing qua schaal, inplanting en materiaalkeuze zoals al te vaak bij de alomtegenwoordige inspiratieloze appartementsgebouwtypologie.

Architect zijn vergt geduld: zo werd een eerste bezoek aan het terrein gepland in 2006! Hoewel dit project met zijn residentieel programma eerder een uitzondering is in MODULO's portfolio, werd de architectuuropdracht tot volle voldoening van de lokale overheid, de verhuurder en huurders volbracht. Wij dragen dit werk op aan dhr Eric Heutz, zaakvoerder van de algemene aannemer REGA BOUW, die onverwacht is overleden tijdens het verloop van dit project.
[ meer info ]  
MODULO & INGENIUM verbouwen de labo
MODULO & INGENIUM verbouwen de labo's chemie voor het VUB
14-06-2019
MODULO in TV met INGENIUM is als ontwerpteam door het VUB aangesteld om de 2 bovenste verdiepingen van Gebouw G op de Campus Elsene van de Vrije Universiteit Brussel te verbouwen. Het programma (2.500 m²) bestaat uit chemische onderzoeks- en onderwijslaboratoria, lokalen voor specifieke uitrusting, support, schrijfruimte, kantoren, opslag en een beperkte cluster onderwijslokalen. De plateaus zijn bestemd voor de volgende onderzoeksgroepen: Organic Chemistry, Materials, Physical Chemistry and Polymer Science, Electrochemical and Surface Engineering.

INGENIUM verzorgt de technieken en het energetisch vraagstuk.

Het doel van de renovatie is een hedendaagse onderzoeks- en onderwijsomgeving te creëren voor optimale huisvesting van de gebruikers door het verhogen van de veiligheid, het verbeteren van het energetisch verbruik, het optimaliseren van het ruimtegebruik door combinatie van labo-activiteiten en het architecturaal representatief maken van de faciliteiten.

Het inrichten van labo's, animalaria en auditoria behoort tot MODULO's kernactiviteiten. Zo deden de universiteiten van Antwerpen, Leuven, Gent, Louvain-La-Neuve, Bergen, Luik, Namen meermaals beroep op onze diensten. Nu is de VUB in Brussel aan de beurt.
Een vernieuwde parking voor de luchthaven van Antwerpen
Een vernieuwde parking voor de luchthaven van Antwerpen
03-05-2019
Parkeerbedrijf INDIGO heeft ons het ontwerp toevertrouwd voor de heraanleg van de parking en de Kiss & Ride van de luchthaven van Antwerpen.

De bestaande aanleg is verouderd en beantwoordt niet meer aan de hedendaagse noden van een hedendaagse luchthaven. Door de komst van de nieuwe fietsostrade is de parkeercapaciteit sterk verminderd. Door de verscherpte veiligheid is de huidige drop-off zone achterhaald.

De afbraak van enkele verouderde gebouwen biedt ons de mogelijkheid om een efficiënte, veilige en comfortabele parking aan te leggen, vlakbij het luchthavengebouw.

De entreezone wordt volledig vernieuwd. De Kiss & Ride wordt compacter en efficiënter. Er is ruimte voorzien voor reizigersbussen, maar het asfalt maakt vooral plaats voor ruime voetpaden, groen en een gezellig terras voor het luchthavencafé. Zo krijgt het historisch luchthavengebouw terug een kwalitatief voorplein.

Foto: Ad Meskens
Inhuldiging Tour Laennec, de eerste passieve labo
Inhuldiging Tour Laennec, de eerste passieve labo's in Brussel
25-10-2018
De UCL heeft een nieuw onderzoeksgebouw ingehuldigd. Het gebouw vervolledigt de 8 bestaande torens uit de jaren '70 op de Brusselse campus van de Franstalige universiteit. De burgemeester, de vertegenwoordiger van de EIB en de vertegenwoordigers van de universiteit tekenden present om het spreekwoordelijke lintje door te knippen.

De nieuwe toren, met een oppervlakte van 5.200m² en een kostenplaatje van 10 miljoen euro, staat symbool voor de moderne aanpak van de Universiteit waarbij de tussenschotten tussen de verschillende disciplines verdwijnen en er word gestreefd naar synergie en innovatie. Het gelijkvloers wordt ingenomen door een huisartsencentrum, een logische link met de vlakbij gelegen spoedgevallen van het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc. Daarnaast zijn er ook administratieve ruimtes voor het Instituut voor Experimentele Geneeskunde (IREC), een "state off the art " technologisch platform en het Academisch Centrum voor Algemene Geneeskunde (CAMG).

De naam "Laennec" verwijst naar de Franse arts René Laennec, de uitvinder van de stethoscoop.

Met Tour Laennec ontwierp MODULO het eerst passieve labogebouw in de Brusselse regio. De gevels, die opgebouwd zijn uit houten caissons zijn bijzonder energie-efficiënt. De afwerking met Accoya hout geeft het gebouw een hedendaagse uitstraling. Toch is het gebouw zeker geen breuk met de omgeving. De uitgekiende algemene verhoudingen, de modulatie en de uitlijning zorgen voor een mooie integratie tussen de bestaande torens.


Op de foto van links naar recht: J. Hilgers (voorzitter van de raad van bestuur van de UCL), P.-E. Noël (EIB), J.-L. Balligand (voorzitter van IREC), O. Maingain (burgemeester), V. Blondel (rector van de UCL), D. Opfergelt (beheerder van de UCL), J-.L. Vanoverschelde (medisch directeur van het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc), P. Gianello (adviseur van de vice-rector van de medische wetenschappen van de UCL), J. van Rijckevorsel (voorzitter van de raan van bestuur van de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc) Renaud Mazy (afgevaardigd bestuurder van het Universitair Ziekenhuis, F. Houssiau (vice-rector van de medische wetenschappen van de UCL)
[ meer info ]  [ Bekijk de videoreportage op Youtube ]
MODULO neemt de hoogste toren van het koninkrijk onder handen
MODULO neemt de hoogste toren van het koninkrijk onder handen
10-05-2018
Na de geslaagde renovatie van de lokale kantoren in Gent, heeft de Federale Pensioendienst ons ook diverse opdrachten toevertrouwd in het Brusselse hoofdkantoor. Het gaat om onder andere om de herinrichting van de IT-afdeling, om ingrepen om het akoestisch comfort van de kantoren te verbeteren en om de renovatie van de verdieping van het management.

De pensioentoren is een vaste waarde binnen de Brusselse skyline. Met haar hoogte van 150 meter is de toren aan het Zuidstation het hoogste gebouw van het land.

Voor de studie werken we samen met DAIDALOS PEUTZ, akoestisch specialist.
Nieuwe ruimtes om te leren en te spelen voor Sint-Jan Berchmans in Brussel
Nieuwe ruimtes om te leren en te spelen voor Sint-Jan Berchmans in Brussel
08-12-2017
MODULO heeft met succes de leiding genomen over het ontwerp en de coördinatie van vijf bijzondere projecten voor het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel. De kleuterschool beschikt sinds kort over een nieuw directielokaal, een nieuwe leraarskamer en een ruime polyvalente zaal. Deze zaal zal onder meer gebruikt worden als binnenspeelruimte, eetzaal en verzamelplaats voor de naschoolse kinderopvang. Door zijn beglaasde gevel en grote schuifdeuren vormt het lokaal een subtiele overgang tussen klas en speelplaats.

Vervolgens werd de speelplaats van de basisschool onder handen genomen. Van een saaie, grijze betonvlakte hebben we samen met de werkgroep van het leerkrachtenkorps en de steun van de VGC een dynamisch speelpark gemaakt. Het enthousiasme van de ouders, de leerkrachten en de leerlingen tijdens de officiële opening getuigt van het succes van het project en werd ook opgemerkt door BRUZZ Magazine.

Voor de middelbare school heeft MODULO, naast het coördineren van de renovatie van het algemene verwarmingssysteem, ook haar doordacht ontwerp kunnen realiseren voor de herinrichting van het voormalige internaat. De historische en ruimtelijke context van deze vierde verdieping van het college was volledig gericht op de voormalige internaatsfunctie. De omvorming naar drie creatieve vaklokalen vereiste dus een pragmatische en respectvolle aanpak. Zo blijft de typische ritmering van de studentenkamers de nieuwe ruimte beheersen, versterkt door het hergebruik van de oude vloertegels als wandbetegeling, de interconnecterende doorzichten door enkele strategisch gepositioneerde binnenramen en zelfs een authentieke museumkamer!

Tot slot heeft MODULO een ook vernieuwend concept bedacht voor de mediatheek van de school, een project dat in het voorjaar van 2018 gerealiseerd zal worden.
[ artikel Bruzz ]
Parking Cliniques Saint-Luc op ArchDaily
Parking Cliniques Saint-Luc op ArchDaily
24-03-2017
Op ArchDaily is recent een artikel over de nieuwe parking voor de Cliniques Saint-Luc verschenen. De ArchDailywebsite focust op kwalitatieve hedendaagse architectuur. Met 13 miljoen maandelijkse bezoekers is ArchDaily 's werelds bekendste architectuurblog. Het project werd ook gepubliceerd op een aantal andere gespecialiseerde website.

De persaandacht is een mooie erkenning voor dit geslaagd project.
[ meer info ]  [ bekijk het artikel ]
VALISANA verhuist naar SAINT-LUC
VALISANA verhuist naar SAINT-LUC
01-12-2016
Eind 2013 won ons bureau, in samenwerking met DJGA en ELLYPS, de architectuurwedstrijd voor de bouw van een nieuw psychiatrisch ziekenhuis (8.000 m²) voor de VZW SANATIA. SANATIA biedt volwassenen in het Brussels Gewest zorgen van korte, middellange en lange duur in de acute psychiatrie. De vzw beheert ook een dagcentrum. SANATIA is opgenomen in de VZW VALISANA ontstaan uit de fusie in 2014 van SANATIA (psychiatrie) en VALIDA (revalidatie et geriatrie). De volledige groep heeft een omzet van 35 miljoen euro, biedt werk aan 360 personeelsleden en beschikt over drie sites: 175 revalidatiebedden in Sint-Agatha-Berchem, 70 bedden in de psychiatrie te Sint-Joost T N en 68 'MSP'-bedden te Elsene.

SANATIA en de universitaire Klinieken van SAINT-LUC hebben een strategische toenadering opgezet. Deze zal uitmonden in de verhuis van een groot deel van de SANATIA-bedden naar de site van SAINT-LUC (UCL-campus in Woluwe) waar ze samengevoegd worden met de bestaande bedden in de psychiatrie voor volwassenen van SAINT-LUC. De uitwerking van het masterplan van SAINT-LUC 2025 en het definitief vastleggen van de inplanting van het project hebben de start van onze opdracht tijdelijk uitgesteld. Intussen is de inplanting aan de rand van het NATURA 2000 natuurgebied in het Woluwedal bevestigt, een locatie die garant staat voor schoonheid en rust. De bouwheer heeft groen licht gegeven voor de start van de studie. Afspraak in 2020 voor de officiële opening van het gloednieuw centrum.
Federale pensioendienst neemt vernieuwde kantoren in gebruik
Federale pensioendienst neemt vernieuwde kantoren in gebruik
28-10-2016
De Federale Pensioendienst heeft haar vernieuwde Gentse afdeling officieel in gebruik genomen. Onder leiding van MODULO architects werd het kantoor (3.600 m²) de voorbije maanden grondig gerenoveerd. We kozen ervoor om het gebouw een hedendaagse, dynamische en open uitstraling te geven, zonder afbreuk te doen aan de intrinsieke waarde van de bestaande betonnen structuur van het gebouw.

De interne organisatie werd volledig herbekeken. De publiek toegankelijke functies, een centrum voor medische controle en de ontvangstruimtes van de pensioendiensten, verhuisden naar het gelijkvloers. Op de verdiepingen werden comfortabele kantoren ingericht, in overeenstemming met de nieuwe dynamische manier van werken van de overheidsdiensten. Van de renovatie werd gebruik gemaakt om het gebouw grondig te isoleren. De technische installaties werden volledig vervangen. Qua comfort en qua energetische prestaties kan het vernieuwde gebouw de vergelijking met een nieuwbouw moeiteloos doorstaan.

De renovatie verliep bijzonder vlot. De studie werd ons in september 2015 toevertrouwd en de werken startten in september 2016. De uitdaging was nochtans niet min: het gebouw bleef tijdens de renovatie volledig in gebruik en tijdens de werken fuseerde de opdrachtgever (RVP) met de overheidsdienst voor ambtenarenpensioenen (PDOS). De inrichting van de bijkomende kantoren werd mee in de bestaande planning opgenomen. Het project werd op tijd en binnen budget opgeleverd.
[ meer info ]  
Ingebruikname parking Cliniques Universitaires Saint-Luc
Ingebruikname parking Cliniques Universitaires Saint-Luc
11-07-2016
Na een werfperiode van 15 maanden is de nieuwe parking opgeleverd en in gebruik genomen. De nieuwe parking telt 1.000 parkeerplaatsen verspreid over 3 ondergrondse en 2 bovengrondse verdiepingen en is bestemd voor het personeel van de Cliniques universitaires Saint-Luc. Voor dit project werkte MODULO in tijdelijke vereniging met het Nederlandse bureau dJGA.

De architectuur van de nieuwe parking is heel bijzonder. Een imposante lichtput opgetrokken uit gebogen vloeiende schanskorven strekt zich als een stenen canyon rond het project. Hierdoor wordt het project natuurlijk geventileerd en valt er zelfs op de onderste verdieping, drie bouwlagen onder de grond, overvloedig daglicht binnen. De vloeiende lijnen van de buitenaanleg werden doorgetrokken in de gebogen gevels, waarbij het hedendaags architecturaal effect versterkt werd door wervelende gevelvlakken opgetrokken uit open houten verticaal latwerk en geweven RVS-netten. De dragende betonbalken en alle bekabeling werden in de vloerplaten ingewerkt met integraal vlakke prefab-betonnen plafonds als resultaat. De traphallen met afgeronde hoeken zijn uitgevoerd uit ter plaatse gestort sinusoïdaal geribbeld beton met grote raampartijen in geklemd glas. De structuur van de parking is berekend op een toekomstige bovenbouw van 6 bijkomende verdiepingen.

De bouwheer is bijzonder tevreden over de samenwerking en over het resultaat. Afgaande op het aantal selfies in de nieuwe parking, valt het project ook bij de eindgebruikers in de smaak.

[ meer info ]  
Inhuldiging autopsie en NSB 3-labo’s ARSIA
Inhuldiging autopsie en NSB 3-labo’s ARSIA
29-04-2016
De Association Régionale de Santé et d’Identification Animales, kortweg ARSIA, huldigde op 29 april 2016 haar nieuwe infrastructuur in. In aanwezigheid van de burgemeester van Ciney, Jean-Marie Cheffert, de federale en regionale ministers van landbouw, Willy Borsus en René Collin alsook een paar honderden genodigden, werd onze opdracht na een werfduur van ruim 15 maanden officieel beëindigd. De gebruikelijke toespraken, een bezoek van de nieuwe infrastructuur, een drankje en een hapje maakten dit evenement helemaal af.

ARSIA is een autonome vzw die instaat voor de gezondheid en de identificatie van de Waalse veestapel. De nieuwe uitbreiding laat toe om de 130 werknemers, verspreid over zes verschillende werklocaties, samen te brengen op één gezamenlijke site in Ciney. Met haar nieuwe kantoren, laboratoria (NSB2 en 3), een volledig vernieuwde infrastructuur en nieuwe autopsiezalen (uniek in zijn soort in België!) en parking is het regionaal gezondheidscentrum gewapend voor een groeiende toekomst.

De site bleef gedurende de duur van de werken toegankelijk voor alle werknemers en klanten van ARSIA. Met succes stelden MODULO en ELLYPS, samen met de aannemer THIRAN Groupe, alles in het werk om in deze moeilijke werk-en werfomstandigheden de kwaliteit van de dienstverlening en de veiligheid te blijven garanderen.
[ meer info ]  
Spin-offs in de biotech kiezen voor MODULO
Spin-offs in de biotech kiezen voor MODULO
01-11-2015
Wat hebben GlobalYeast, DName-iT, FOX Diagnostics, CellSine gemeen?
Het zijn recente biotech spin-offs die kiezen voor een vestiging in de nieuwe bio-incubator III van de KU Leuven en waarvoor MODULO het ontwerp van hun inrichting verzorgt.
GlobalYeast is een bedrijf gefinancierd door een investeringsconsortium van het Braziliaans VC Fund, de Belgische Gemma Frisius en SOFI en het VIB, actief in de ontwikkeling van industriële hoogwaardige giststammen geschikt voor de bio-ethanolsector en de groene chemie.
DName-iT spitst zich toe op de verbetering van de kwaliteit van genetische diagnostische tests gebaseerd op 'next generation sequencing' (NGS).
FOX Diagnostics werkt aan in vitro diagnostics (Integration of DNA and protein quantification technologies in one innovative FO-SPR biosensing platform).
CellSine is actief in de volgende sectoren: cell toxicity, receptor signaling, biofilms, viral entry, ion channel signaling, 3D cell cultures.
Door de komst van deze bedrijven zal de nieuwe Incubator III al 60% volzet zijn.
Babyboom op kantoor
Babyboom op kantoor
18-09-2015
De verrassing van deze zomer: 3 baby's in 3 maanden. Van links naar rechts: Oda, Hanaé en Uma. Al onze gelukwensen aan de jonge mama's (Stefanie, Emilie et Ellen) en aan de papa's. De architectuurwedstrijden zullen in de toekomst niet de enige oorzaak zijn van de wallen onder hun ogen. MODULO expertise inzake kinderopvang wordt verder uitgewerkt met intensieve praktijk.
Vissen voor de Universiteit van Namen
Vissen voor de Universiteit van Namen
15-07-2015
De Universiteit van Namen heeft MODULO architects - voor de gelegenheid in tijdelijke vereniging met het studiebureau ELLYPS - de studie toevertrouwd voor de bouw van een nieuw SPF (Specific Pathogen Free) animalarium. In het nieuwe gecentraliseerde animalarium worden 13 laboratoria samengevoegd.

Aan de universiteit lopen jaarlijks een zestigtal onderzoeksprojecten, uitgevoerd door 25 biotech wetenschappers. Er wordt onder andere gewerkt met muizen, ratten, konijnen, zebravissen en killivissen. Het nieuwe laboratorium omvat onder andere 1000 SPF-kooien voor knaagdieren, een zone voor de huisvesting van de dieren, laboratoria, operatiezalen en een meer conventioneel laboratorium met kooien voor 2500 knaagdieren.

De voorbije jaren heeft MODULO heel wat ervaring opgebouwd binnen dit specifieke domein. Ons kantoor ontwierp animalaria voor de Universiteit Gent, de UCL en voor de Brussels Life Science Incubator.

Het project omvat ook een verbouwing van de 'bunker', de favoriete fuifzaal van de Naamse studenten.
25 coole studentenkoten voor Maria Haps
25 coole studentenkoten voor Maria Haps
02-06-2015
In hartje Elsene, op wandelafstand van de Europese instellingen en de faculteitsgebouwen, heeft MODULO architects 25 studentenkamers ontworpen voor het Institut Libre Maria Haps (onderdeel van hogeschool Léonard de Vinci).

De belangrijkste ontwerpuitdaging was om de kamers te integreren in drie honderd jaar oude rijwoningen en ondanks de niveauverschillen de toegankelijkheid en de brandveiligheid te garanderen.

De verf heeft niet lang tijd gekregen om te drogen, de studenten hebben de nieuwe kamers vrijwel onmiddellijk en met veel enthousiasme in gebruik genomen. De nieuwe kamers zijn een hele verbetering, sommige studenten woonden tot nu toe in quasi onbewoonbare studentenkamers. "Hier is alles cool, ideaal voor een barbecue, proper en comfortabel!"
Een nieuw therapeutisch centrum
Een nieuw therapeutisch centrum
12-05-2015
Het psychiatrisch centrum "Les Marronniers" in Doornik heeft een nieuwe therapeutische afdeling in gebruik genomen. De feestelijke inhuldiging gebeurde in aanwezigheid van vice minister president Maxime Prévot, die binnen de Waalse regering verantwoordelijk is voor openbare werken en gelijke kansen.

Dankzij de nieuwe uitbreiding krijgt "Les Marronnieurs" een volwaardige sportzaal en een ruime polyvalente zaal voor theater en muzikale expressie. Voor het ontwerp werkte MODULO architects samen met het Noord-Franse ARTELIA. We kozen voor ingetogen en uitgepuurde bakstenen volumes, zorgvuldig ingeplant rond een kloostergang in een tuin vol oude bomen. De doorlopende opake lichtstraat geeft de binnenruimtes een bijzonder karakter.

In totaal werd 1.620 m² gebouwd. De buitenaanleg heeft een oppervlakte van 3.500 m². In totaal werd 3,8 miljoen Euro geïnvesteerd.[ meer info ]  
Uitgraving parking Cliniques Saint-Luc gestart
Uitgraving parking Cliniques Saint-Luc gestart
01-03-2015
De uitgraving voor de nieuwe parking van de Cliniques Universitaires Saint-Luc is gestart, de eerste van 2.000 vrachten die nodig zijn om 65.000 m² grond af te voeren heeft de werf verlaten. De komende 15 maanden worden 600 secantspalen geplaatst, wordt 14.000 m³ beton gestort en 1.100 ton staal verwerkt. De nieuwe parking zal 1000 parkeerplaatsen tellen en is voornamelijk bestemd voor het personeel van de Cliniques Universitaires Saint-Luc. Voor het project werkt MODULO in tijdelijke vereniging met het Nederlandse bureau dJGA.

Het wordt een bijzondere parking. Ingewerkte balken en technieken maken een hoge plafondhoogte mogelijk. Door de grote open lichtstraat rond het project zal ook op de ondergrondse verdiepingen overvloedig licht binnenvallen. De gebogen gevels worden afgewerkt met een open houten latwerk. In het groendak wordt een stormbekken ingewerkt. De structuur van de parking is berekend op een toekomstige bovenbouw van 6 bijkomende verdiepingen.
[ meer info ]  [ artikel architectura ]
ARSIA legt de eerste steen
ARSIA legt de eerste steen
09-01-2015
De federale en gewestelijke ministers voor landbouw, de heren Willy Borsus en René Collin, en talrijke schepenen van de Stad Ciney hebben op 9 januari 2015 de eerste steen gelegd voor de uitbreiding van ARSIA. Het enthousiasme voor het project bleek duidelijk uit de hoge opkomst van de aanwezigen en de aangename en gemoedelijke sfeer van de ceremonie.

De Association Régionale de Santé et d’Identification Animales, kortweg ARSIA, is een overheidsinstelling die instaat voor de gezondheid en de identificatie van de Waalse veestapel. De nieuwe uitbreiding laat toe om de 130 werknemers, die nu in zes verschillende afdelingen werken, samen te brengen op één gezamenlijke site. Er zijn onder andere nieuwe autopsiezalen en NSB3-laboratoria voorzien.

Tijdens de volledige duur van de werken blijft de site toegankelijk voor bezoekers. Ook de veilige en hygiënische aan- en afvoer van de dierlijke karkassen, die tot 800 kg kunnen wegen, blijft onafgebroken mogelijk.
[ meer info ]  [ website arsia ]
MODULO restaureert de cryptes van Sint-Joost
MODULO restaureert de cryptes van Sint-Joost
19-12-2014
Het kerkhof van Sint-Joost-Ten-Noode heeft een bijzondere aantrekkingskracht. Niet allen is het een van de oudste kerkhoven van Brussel, het kerkhof heeft ook twee immense cryptes uit 1870. Op de marmeren muren van de gangen die de cryptes doorkruisen staan duizenden namen en data.
De gemeenteraad van de Sint-Joost heeft MODULO de studie toevertrouwd voor de renovatie van de logistieke en funeraire gebouwen. Afspraak op Halloween voor de feestelijke inhuldiging...
Inhuldiging nieuwe crèche ACTIRIS
Inhuldiging nieuwe crèche ACTIRIS
30-09-2014
Dringend op zoek naar kinderopvang omdat je een afspraak hebt met een werkgever of met een dienst van Actiris of moet je selectieproeven afleggen? Ben je net aangeworven, en weet je niet wie je kind kan opvangen? Dan kan je terecht bij de drie kinderdagverblijven van Actiris vzw.

Het recentste kinderdagverblijf, in de Delaunoystraat in Molenbeek, werd op 30 september 2014 door de voogdijminister ingehuldigd. De crèche werd ingericht in de oude bottelarij en kan 42 kinderen opvangen. Het is de tweede crèche die MODULO voor ACTIRIS ontwerpt.
[ reportage Brussel Nieuws ]
Een nieuwe hoogperformante MRI voor de Universiteit van Luik
Een nieuwe hoogperformante MRI voor de Universiteit van Luik
11-09-2014
De Universiteit van Luik heeft een nieuwe Siemens-3Tesla magnetische resonantie scanner (MRI) gekocht. De scanner zal gebruikt worden voor neurologisch onderzoek. Dankzij de hoge precisie en resolutie van de scanner kan de universiteit verder onderzoek doen naar de werking van de hersenen, naar de rol en de werking van de slaapprocessen of naar ziektebeelden als coma of dementie.

De nieuwe 3Tesla MRI kost 2 miljoen euro en is een van de krachtigste scanners ter wereld. Het is het eerste exemplaar dat in België geleverd wordt. De nieuwe scanner komt in de recente uitbreiding van het cyclotrongebouw in Sart Tilman, ontworpen door MODULO architects.
[ meer info ]  
2e plaats in de architectuurwedstrijd voor Expo Milaan 2015
2e plaats in de architectuurwedstrijd voor Expo Milaan 2015
01-06-2014
Begin dit jaar werden we uit tientallen kandidaten geselecteerd om deel te nemen aan de architectuurwedstrijd voor het Belgisch paviljoen op de komende wereldtentoonstelling in Milaan.

We kozen voor een uitgesproken duurzaam ontwerp met een minimale ecologische voetafdruk. Het paviljoen bestaat uit twee grote delen: Een imposant langwerpig volume waarin de tentoonstellingen georganiseerd worden en het kleinere dwarse volume. Het eerste volume heeft al een heel lage ecologische impact, alle materialen zijn gerecycleerd of recycleerbaar. Voor het tweede volume zijn we nog een stap verder gegaan, dit deel is ontworpen als een onafhankelijke entiteit en kan volledig hergebruikt worden. Dankzij een conventioneel gabariet, een flexibele planindeling en modulaire structurele elementen die als legoblokjes opnieuw kunnen worden samengesteld, kan het gebouw zonder grote wijzigingen een tweede leven krijgen als schoolgebouw,als kantoor, als winkel, ...

Om ons moto "Small is Big" kracht bij te zetten kozen we voor een opvallende eyecatcher: een zes verdiepingen hoge versie van "Manneken Pis". Door zijn bouwwijze - noch uit steen of staal - maar uit een ingenieuze stapeling van een tweeduizendtal bierbakken, verwijst deze kolos met enig Belgisch zelfrelativisme en surrealisme naar onze nationale trots, de Belgische bieren.

Ons ontwerp is niet onopgemerkt gebleven. MODULO behaalde uiteindelijk een knappe tweede plaats in deze prestigieuze en mediagenieke architectuurwedstrijd.
[ meer info ]  [ website expo 2015 ]
Een dierengezondheids- en identificatiecentrum voor ARSIA
Een dierengezondheids- en identificatiecentrum voor ARSIA
10-10-2013
ARSIA, de Waalse regionale vereniging voor dierengezondheid en –identificatie, is op zes verschillende locaties in Wallonië actief. In de toekomst wil ARSIA haar activiteiten centreren op een site in Ciney, op het bedrijventerrein van Ciney-Biron.

ARSIA heeft MODULO architects de studie voor de uitbreiding en renovatie van de infrastructuur in Ciney toevertrouwd. Het project heeft een totale oppervlakte van 3.000 m², waarvan 800 m² laboratoria. De uitdaging bestaat erin hygiëne en robuustheid –een stier kan meer dan een ton wegen - met hedendaagse architectuur te combineren.
[ meer info ]  
Opening van het bankagentschap BNP Paribas Fortis in Charleroi
Opening van het bankagentschap BNP Paribas Fortis in Charleroi
26-09-2013
BNP Paribas Fortis heeft in Charleroi haar gloednieuw bankagentschap geopend. MODULO ontwierp voor de bank een hedendaagse nieuwbouw van 1.000 m². Naast het bankagentschap omvat het project ook appartementen en een parking. Het agentschap ligt op een hoekperceel, op één van de drukke hoofdassen van de stad Charleroi.
[ meer info ]  
Uitbreiding departement moleculaire genetica Universiteit Antwerpen
Uitbreiding departement moleculaire genetica Universiteit Antwerpen
01-02-2013
In 2004 ontwierp MODULO architects het labogebouw van departement "Moleculaire Genetica" van de Universiteit Antwerpen. Het departement, onder leiding van Prof. Christine Van Broeckhoven, verwierf wereldwijd faam voor haar baanbrekend onderzoek naar neurodegeneratieve aandoeningen zoals alzheimer.

Sinds de plechtige opening van het gebouw in 2006 is het departement sterk gegroeid en is het gebouw te klein geworden. De Universiteit Antwerpen heeft dan ook beslist om het gebouw uit te breiden. De studie voor de nieuwe aanbouw, drie verdiepingen hoog en 1.200 m² groot, werd ons begin 2013 toevertrouwd.
[ meer info ]  
Capaciteit parking Hippocrates wordt verdubbeld
Capaciteit parking Hippocrates wordt verdubbeld
17-09-2012
De firma Q-park heeft ons kantoor de studie voor de verdubbeling van de parking Hippocrates toevertrouwd. De parking Hippocrates ligt vlak voor de hoofdingang van de de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc (UCL). De parking wordt dan ook voornamelijk gebruikt door bezoekers en patiënten van de ziekenhuizen.

Bijzonder aan het project is dat ook de helikopterlandingsplaats van de vlakbij gelegen spoedgevallen in de parking wordt geïntegreerd.

De parking wordt uitgerust met bijkomende verdiepingen waardoor de capaciteit op termijn wordt uitgebreid tot 1.000 plaatsen.
Een nieuw gezondheidscentrum voor de UCL in Woluwe
Een nieuw gezondheidscentrum voor de UCL in Woluwe
09-08-2012
MODULO kwam als laureaat uit de bus van de architectuurwedstrijd voor het nieuwe gezondheidscentrum. De UCL heeft MODULO de studie architectuur, stabiliteit en speciale technieken toevertrouwd.

In het nieuwe gezondheidscentrum komen onderzoekslaboratoria, kantoren, seminariezalen en consultatieruimtes voor urgentieartsen.

Het nieuwe gezondheidscentrum krijgt een zeer laag energieverbruik. Het gebouw, met een oppervlakte van 4.000 m², komt naast het universitair ziekenhuis. De totale investering bedraagt ongeveer 6.100.000 €.[ meer info ]  
Ir. Lieven Van Landschoot wordt vennoot
Ir. Lieven Van Landschoot wordt vennoot
01-07-2012
Met de komst van Lieven krijgt MODULO zes partners. Naast algemene projectverantwoordelijkheid neemt Lieven ook enkele specifieke verantwoordelijkheden op binnen de managementstructuur: IT, kwaliteitscontrole, CAD, website, intranet en branding.

Lieven Van Landschoot studeerde in 2004 af als 'burgerlijk ingenieur- architect' aan de KU Leuven. In 2005 behaalde hij een aanvullend masterdiploma in de informatica. Sinds 2005 is Lieven bij MODULO actief.
Een derde bio-incubator voor de KU Leuven
Een derde bio-incubator voor de KU Leuven
31-05-2012
De twee bio-incubatoren van de KU Leuven in Heverlee zijn een succesverhaal. Een derde incubator is dan ook een logisch vervolg. De universiteit heeft de studie voor de afwerking van nieuwe incubator toevertrouwd aan MODULO architects.

Binnenkort worden de gemeenschappelijke delen afgewerkt, goed voor een oppervlakte van 1040 m2. Vervolgens worden 24 verhuurbare modules ingericht volgens de technische behoeftes van de toekomstige gebruikers.

De opening van de nieuwe incubator is voorzien voor september 2014.
[ website bio-incubator ]
ACTIRIS Watermaal- Bosvoorde
ACTIRIS Watermaal- Bosvoorde
09-05-2012
Het Brusselse Actiris is een trouwe klant van ons studiebureau. Zo ontwierp MODULO ondermeer een agentschap voor werk en een crèche in Molenbeek en staat MODULO in voor de opwaardering van de gevel van de hoofdzetel aan de Anspachlaan.

Actiris vertrouwde ons ook de renovatie toe van het agentschap in Watermaal- Bosvoorde dat dubbel dienst doet als afdeling van het gemeentelijke OCMW.

Het vernieuwde agentschap werd ondergebracht in een modernistische villa uit de jaren '30, aan de rand van de Floréal tuinwijk. Het agentschap werd plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van de minister voor werk en de burgemeester.
Inhuldiging BLSI
Inhuldiging BLSI
17-02-2012
Op 17 februari werd de 'Brussels Life Science Incubator' (BLSI) plechtig ingehuldigd door de UCL en door Benoît Cerexhe, Brusselse minister voor wetenschappelijk onderzoek.

De nieuwe incubator ondersteunt de ontwikkeling van innoverende activiteiten op het vlak van de zogenaamde 'Life Sciences': biochemie, cellulaire en moleculaire biologie, microbiologie, genetica en psychologie.

Het BLSI werd ingericht in de bovenste verdiepingen van de 'School voor openbare gezondheid' op de UCL-site in Woluwe. MODULO architects stond in voor het ontwerp. Het BLSI beschikt over 2350m² laboratoria en kantoren, verdeeld over 33 modules met een oppervlakte van 14 tot 100 m2. Het gebouw zal onderdak bieden aan een twintigtal spin-offs en start-ups, onder andere van de UCL. De totale investering voor het project bedraagt 3.8 miljoen euro.

[persartikel knack]
[persartikel Brussel Nieuws]
[persbericht Research in Brussels]

[ meer info ]  [ website BLSI ]
Een passieve crèche voor de gemeente Jette
Een passieve crèche voor de gemeente Jette
28-09-2011
De gemeente Jette heeft het licht op groen gezet voor de bouw van een nieuwe crèche voor 30 kinderen. Het gaat om een vrijstaand nieuwbouwproject met een opmerkelijke vormgeving.

Het gebouw wordt uitgevoerd volgens de passiefstandaard. In de créche zal zowel in de zomer als in de winter een aangenaam binnenklimaat heersen en dit zonder traditionele verwarmings- of koelinstallatie.

Officiele eerstesteenlegging: 10/11/2011.
[ meer info ]  
ECAM hogeschool verhuist naar vernieuwd complex
ECAM hogeschool verhuist naar vernieuwd complex
16-09-2011
Op 16 september 2011, bij de start van het nieuwe academiejaar, heeft hogeschool ECAM het vernieuwde "VINCI 1" gebouw in gebruik genomen.

Dit gebouw met een totale vloeroppervlakte van 4.242m² bevindt zich op de universitaire campus van de UCL in Woluwe. Het gebouw omvat onder meer leslokalen, een polyvalente zaal, een ondergrondse parking, een bibliotheek en de zetel van de hogeschool "Leonardo da Vinci".

De werken voor de hogeschool, een ontwerp van MODULO architects en studiebureau ARCADIS, zijn hiermee nog niet voltooid. Het gebouw "VINCI 2", een nieuwbouw met een vloeroppervlakte van 9.476m², is nog in aanbouw en wordt begin 2012 in gebruik genomen.
[ meer info ]  [ website ECAM ]
10 jaar continue groei voor MODULO architects
10 jaar continue groei voor MODULO architects
24-12-2010
Onlangs de tegenvallende conjunctuur sluit MODULO architects het jaar af met een positieve groei en dit voor het 10e jaar op rij.

Dankzij het blijvend vertrouwen van onze klanten en het dynamisme van onze onderneming bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groei van ons zakencijfer de voorbije 5 jaar maar liefst 19,50%.
Gemeente Sint- Joost levert sociale woningen op
Gemeente Sint- Joost levert sociale woningen op
20-08-2010
De Brusselse gemeente Sint-Joost heeft 5 sociale woningen opgeleverd. Na een uitzonderlijk lange bouwperiode - door een aannemerswissel halverwege de werken duurde de werf uiteindelijk 3 jaar - kan het project in gebruik worden genomen.

Dit opmerkelijke project bevindt zich op twee tegenovergestelde straathoeken van het kruispunt van de Dekeynstraat en de Schietschijfstraat. Het werd verwezenlijkt binnen het kader van het wijkcontract 'Delhaveplein'.

MODULO architects koos resoluut voor een hedendaagse architectuur.
[ meer info ]  
2023, het jaar van de opleveringen
2023, het jaar van de opleveringen
22-12-2023
Eind 2021 kende ons kantoor de simultane opstart van vele belangrijke werven. Het jaar 2023 is bijgevolg een periode geweest van opleveringen en ingebruiknames. Volgende projecten werden in 2023 afgewerkt : het onderzoekscentrum voor de KMO-maakindustrie van FLANDERS MAKE (Kortrijk), het eerste van drie bedrijvenrestaurants voor het DEFENSIE (Marche-en-Famenne), het administratief centrum van het OMCW van ANDERLECHT (Brussel), ziekenhuisblok 23 op Gasthuisberg voor UZ LEUVEN (Leuven), een nieuwe bassischool voor GO! het Gemeenschapsonderwijs (Brussel-Schaarbeek), het psychiatrisch hospitaal voor de CLINIQUES UNIVERSITAIRES ST-LUC (Brussel) en de eerste fases van de werven voor SOLVAY (nu SYENSQO, de hoofdzetel en onderzoekscentrum, Brussel) en voor de VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (laboratoria, gebouw G, Brussel).

Een van de werven die binnenkort wordt opgeleverd is het nieuw hoofdkantoor en de bijhorende bio-incubator voor de VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie). Het project ligt op een mooie zichtlocatie vlak langs de E40, in het Tech Lane Ghent Science Park, de nieuwe technologiecampus op ’t Eilandje in Zwijnaarde. De bio-incubator biedt hoogtechnologische laboratoriuminfrastructuur aan 15 opkomende biotechbedrijven in de biofarmaceutische en agrobiotechsector. Daarmee zorgt VIB voor de verdere groei van de Life Sciences Cluster in Vlaanderen.

De hoogbouw werd ontworpen door de Maatschap samengesteld uit MODULO, BEEL en ISTEMA. Het gebouw telt 8 verdiepingen, 14.000 m² labo’s en kantoren. Het strakke ontwerp is tweedelig opgevat met een dynamische interactieve volbeglaasde zijde aan de E40 en een recreatieve zijde aan de campus, met een functionele stapeling van de verschillende functies. Het project vormt een ankerpunt in het landschap en bevestigt de verdere ontwikkeling van de achterliggende wetenschapscampus. De eerste ingebruikname is voorzien voor begin 2024.
MODULO wint DBFM architectuurwedstrijd voor campus VON KARMAN INSTITUUT
MODULO wint DBFM architectuurwedstrijd voor campus VON KARMAN INSTITUUT
09-08-2023
Het Von Karman Institute for Fluid Dynamics (VKI) gelegen aan de rand van het Zoniënwoud te Sint-Genesius-Rode, België, is 70 jaar oud en groeide uit tot een internationaal geprezen onderzoeks- en onderwijsinstituut voor stromingsdynamica.

Het VKI wenst de stuwende pioniersrol te bestendigen en te versterken. De nieuwe dynamiek wordt vertaald in een upgrade van de bestaande campus. Het VKI ging via een overheidsopdracht en architectuurwedstrijd op zoek naar een Design & Build team voor een duurzaam, flexibel en gefaseerd totaalconcept met diverse deelopdrachten: nieuwbouw, herbestemmingen en afbraak van labo's, testhallen en kantoren, opleidingscentrum, parkeergelegenheden en landschappelijke campusaanleg.

Na een 20 maanden durende wedstrijd met selectieprocedure, dialoogfase, architectuurwedstrijd en BAFO werd de opdracht in design and build-vorm toevertrouwd aan ons consortium bestaande uit MODULO architects, aannemer VANHOUT en studiebureaus HUMBBLE STRATEGIES, PAUWELS, ARCHIMEDES en ABT BELGIË. De expertise van ons team, onze de financieel onderbouwde offerte en de kwaliteit van ons totaalconcept konden de jury overtuigen met een focus op : functionaliteit, privacy en security, integrale toegankelijkheid, kwalitatieve groene landscaping, een hybride manier van werken, futur proof en overheersende architecturale kwaliteit.
SOLVAY verhuist zetel en onderzoek
SOLVAY verhuist zetel en onderzoek
10-01-2023
De Belgische multinational SOLVAY SA (1863) actief in de chemische sector en hoog polymeer materialen, laat haar project varen voor de nieuwbouw van haar zetel en onderzoekscentrum, waarvan het ontwerp initieel werd toevertrouwd aan ons Consortium Schmidt Hammer Lassen architects-MODULO architects-VK Engineering. SOLVAY heeft aangekondigd haar historische site gevestigd te Neder-over-Heembeek (1120 Brussel) te verlaten en haar zetel en onderzoeksactiviteiten te verhuizen in een zo goed als nieuw gebouw (2019, 20.000 m²), ontworpen en verwezenlijkt door ons kantoor voor rekening van PLASTIC OMNIUM, en gelegen naast de Headquarters van de NAVO te 1130 Brussel. MODULO is vereerd dat de hedendaagse minimalistische architectuur van ons ontwerp gekoppeld aan een compact concept, een efficiënte organisatie van de administratieve en onderzoeksactiviteiten rond een majestueus atrium, gelegen in een kwalitatief groen kader met een rechtstreekse verbinding tot de nationale luchthaven en de Ring van Brussel, de Board van SOLVAY heeft kunnen overtuigen om deze ingrijpende stap te zetten.

Met relatieve hoogdringendheid en volstrekte vertrouwelijkheid heeft MODULO recentelijk en voor rekening van PLASTIC OMNIUM de conceptuele studies gestart omtrent de nodige verbouwingen ten einde alle noden van de toekomstige gebruiker tegemoet te komen. Onze expertise in het ontwerp van infrastructuur voor Research and Development zal ruim van pas komen op dit prestigevol en complex dossier.
[ meer info ]  [ persbericht Solvay ]
Nieuwe chemielabs op Sart Tilman
Nieuwe chemielabs op Sart Tilman
01-03-2022
In 2015 kreeg MODULO de kans om slaaplaboratoria en een cyclotron te ontwerpen voor de Universiteit van Luik. De ULiège doet nu opnieuw beroep op onze gespecialiseerde diensten voor de grondige renovatie van gebouw B6a - Biochemie en Organische Chemie, op campus Sart Tilman. Het project heeft een totaal bouwbudget van ongeveer 30 miljoen euro. Naast de gebruikelijke architecturale, technische en stabiliteitsaspecten, omvat de opdracht ook enkele minder gebruikelijke studies zoals programmatie, brandbestrijding, ATEX-studies, akoestiek, commissioning, asbestverwijdering, EPB, BIM management, documentbeheer en beheer van de gefaseerde verhuizingen.

De drie vleugels rondom de strakke vierkante binnenplaats werden in de jaren zeventig ontworpen door studiebureaus Claude Strebelle en Greisch. De delicate architecturale oefening bestaat uit het verbeteren van de rampzalige energetische prestaties van betonstructuur die binnen-buiten doorloopt, zonder te raken aan de brutalistische ziel van de gebouwen. De getalenteerde oorspronkelijke ontwerpers zouden ongetwijfeld grote ogen opzetten bij de omvang van de huidige architectenopdracht.
Hightech serres voor het bananenonderzoek van de KU Leuven
Hightech serres voor het bananenonderzoek van de KU Leuven
10-01-2022
In de facultaire serres van de bio-ingenieurswetenschappen wordt er onder andere onderzoek verricht naar hybridisatie-veredeling van bananen, stresshormonen bij planten, lichtonderzoek bij aarbeien. De bestaande serres dateren uit de jaren 1990 en voldoen niet langer aan de hedendaagse eisen. De serres worden integraal vervangen. Gezien de complexiteit en de snelle vooruitgang van de serre-technieken wenste de KU Leuven in zee te gaan met een deskundig ontwerpteam voor het opstellen van het serreprogramma en het uitwerken van een aantal energetisch geoptimaliseerde concepten. Voor deze opdracht werkt MODULO samen met expert LOOIJE Agro Technics, ISTEMA en ESTABLIS. Het bouwterrein op de Campus Arenberg in Heverlee ligt in het beschermd landschap rond de Celestijnenhoeve en priorij. Het verzoenen van de hoogtechnologische onderzoeksserre en de historische context vormt een bijzondere ontwerpuitdaging.

Het programma bestaat uit 4 delen: de eigenlijke serres, logistieke infrastructuur en onderwijs- en onderzoeksruimtes. De serres worden uitgetekend op een raster van 4,00 x 8,00 m² waardoor er (basis-) modules van 16 m² ontstaan die schakelbaar zijn tot 32 m², 64 m² en 128 m², met een goothoogte van 6 m. Voor de serres gelden strenge bio-veiligheidseisen: G2 voor de volledige serre, enkele compartimenten zijn G2Q. De onderzoeksfaciliteiten bestaan uit: preparatielokalen, een laboratorium en een practicumlokaal voor 40 studenten met schrijfruimte en een subcluster van 4 plantengroeikamers.

Het project past zich in binnen de ambitie van de KU Leuven om fossielvrij te bouwen. Het energetisch ontwerp voorziet een brede waaier aan fossielvrije technieken: een beo-veld, warmtepompen en boosterwarmtepompen, zonnepanelen, …
Bijzondere ontwerp-uitdagingen zijn: het beheersen van temperaturen en temperatuurschommelingen, beheersing van relatieve vochtigheid, intelligente assimilatieverlichting, waterbehandeling, beheersing en behandeling van het afvalwater, geautomatiseerde plantenvoeding en serresturing en automatisatie.
Terugblik op 2020
Terugblik op 2020
31-12-2020
2020 was een bijzonder jaar. Heel wat activiteiten werden door het jaar heen gepland om het twintigjarig jubileum van MODULO met de nodige luister te vieren. De vleermuizen uit Wuhan hebben er anders over beslist. We kijken dan ook met gemengde gevoelens terug op 2020.

2020 was voor niemand een gemakkelijk jaar, maar toch kijken we met enige trots terug op de prestaties van ons team. Ondanks de lockdown zijn we er in geslaagd om de lopende opdrachten, werfopvolgingen en wedstrijden op een hechte en professionele manier voort te zetten. Dankzij de flexibiliteit en ingesteldheid van onze medewerkers en de kwaliteit en robuustheid van onze werkmethodes-en infrastructuur konden we bijzonder vlot overschakelen naar thuiswerk. Ook in 2020 zijn we engagementen en deadlines netjes nagekomen.

Onze vele klanten uit de gezondheidszorg verdienen ook een pluim. In 2020 bleek nogmaals het belang van een goede gezondheidszorg en de bijhorende bebouwde infrastructuur. Heel wat coronatesten en een deel van het onderzoek naar de vaccins gebeurde in laboratoria die MODULO in de voorbije 20 jaar heeft ontworpen.


We kijken met zelfvertrouwen en optimisme uit naar 2021. Namens het hele team wensen we al onze klanten, partners, contacten en medewerkers een vreugdevol en gezond 2021 toe. Het feest voor ons twintigjarig jubileum heeft u nog tegoed!
Nieuwe infrastructuur voor Net-Brussel
Nieuwe infrastructuur voor Net-Brussel
01-09-2020
Het Brussels Gewestelijk Agentschap voor Netheid, beter bekend onder naam Net-Brussel), staat in voor de afvalophaling en –verwerking en openbare reiniging binnen het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Het agentschap heeft MODULO een contract toevertrouwd voor het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van haar gebouwen en weginfrastructuur. MODULO staat hierbij in voor de volledige studieopdracht die bestaat uit architectuurstudies, engineering en EPB. Het niet-architecturale deel van de studie wordt hierb ij verzorgd door studiebureau ELLYPS.

Net-Brussel heeft 700 voertuigen en 2.400 werknemers, verspreid over 19 sites. Het contract bestaat uit verschillende simultane opdrachten, goed voor een totale investering van 4.800.000 €. De eerste drie opdrachten omvatten de integrale vernieuwing van het hoofdkantoor van de sector Hembeek, het op orde brengen van de brandveiligheid van alle sites en het uitrollen van elektrische laadpalen voor de toekomstige elektrificatie van de vloot.

MODULO is trots om te kunnen bijdragen aan het imago van de hoofdstad en het welzijn van de noeste werkers die onze stad netjes en leefbaar houden.
De hoogste plantenmuur van het land
De hoogste plantenmuur van het land
15-11-2019
Ons kantoor organiseert regelmatig projectbezoeken voor alle medewerkers. De projectarchitect organiseert een rondleiding en geeft uitleg over het architecturaal concept en de werken in uitvoering. Recent brachten we een bezoek aan de 36verdieping van de Pensioentoren aan het Brusselse Zuidstation.

In de iconische toren voert MODULO akoestische verbeteringswerken uit. De bovenste verdieping, zoals gebruikelijk in hoge torens voorbehouden voor het topmanagement, wordt volledig heringericht. Het zicht op de Brusselse grootstad is er uiteraard adembenemend, de toren is nog steeds het hoogste gebouw van het land.

De directieverdieping kreeg een sobere, functionele en warme aankleding. Blikvangers zijn twee kamerbrede wanden, bekleed met levende planten. Op 140 meter hoogte is het zonder twijfel de hoogste groene binnengevel van het land.
Feestelijke inhuldiging van het astronomisch Observatorium
Feestelijke inhuldiging van het astronomisch Observatorium
07-09-2019
Na een werfperiode van een jaar is het astronomisch observatorium van de Universiteit van Namen plechtig ingehuldigd. De opening werd opgeluisterd door het symfonisch orkest van Namen en door huispianist Nicolas Franco. De pianist, die in 2010 deelnam aan de Koningin Elisabethwedstrijd en tevens ook wiskundige is aan de Universiteit, koos heel toepasselijk voor Claire de Lune ven Debussy. Daarna volgden toespraken door Naji Habra (rector), Sarah Baatout (meter van het observatorium en diensthoofd van radiobiologie aan het SCK-CEN van Mol), Yves Jongen (peter en stichter van IBA) en tenslotte door de befaamde professor André Füzfa (directeur van het observatorium).

De ligging in het centrum van de stad en de moderne uitrusting maken het observatorium tot een voor ons land uniek instrument. Het observatorium werd vernoemd naar Antoine Thomas, Jezuïet en Naamse astronoom uit de 17de eeuw. Het project werd trouwens exact op de plaats van zijn in 1970 afgebroken voorganger gebouwd, hoog boven het circulair trappenhuis van de faculteit wetenschappen. De imposante en volledig geautomatiseerde koepel van ruim 1 ton, geleverd door Ash Manufacturing Company uit Illinois (USA), valt meteen op. Maar de uitrusting is minstens even indrukwekkend. Het observatorium heeft een zonnetelescoop met grote diameter, een telescoop met een sterke vergroting om de maan, de planeten en de kleine hemellichamen te observeren en een systeem om de verre ruimte te observeren met een speciale filter om de effecten van lichtvervuiling tegen te gaan.

Het project, met een kostprijs van ongeveer 100.000 €, werd deels gefinancierd door de Universiteit en het Waals gewest. Een geslaagde crowdfundingactie zorgde voor de rest van het budget. De hemellichamen ontdekken en de confrontatie met de pracht van het heelal is een onvergetelijke ervaring. Als architect zijn we dan ook bijzonder trots dat we mochten meewerken aan dit symbool van wetenschap en cultuur. Vanaf nu open voor het publiek!

MODULO wint architectuurwedstrijd voor Flanders Make in Kortrijk
MODULO wint architectuurwedstrijd voor Flanders Make in Kortrijk
03-06-2019
Flanders Make, het onderzoekscentrum voor de maakindustrie, heeft beslist om zijn R&D activiteiten uit te breiden in Kortrijk. Flanders Make heeft een vestiging in Lommel, waar automobiel centraal staat en in Leuven, met focus op machinebouw.

Vanuit Kortrijk zal Flanders Make de KMO-maakbedrijven voornamelijk ondersteunen bij hun productie-onderzoek en -innovatie. De uitdaging bestaat erin om competitief te kunnen produceren in kleine series, aan de kostprijs van massaproductie.

Het gebouw is ca.6.500 m² bruto groot en herbergt: kantoren, vergaderfaciliteiten en cafetaria (2.400 m²N), assemblage- en werkhallen (1950 m²N), labo's (430 m²N), met alle nodige voorzieningen om autonoom te kunnen functioneren. Een deel van het gebouw is voorbehouden voor verhuur aan derden en externen.

Voor deze opdracht werd een bouwteam opgericht bestaande uit: promotor ION en aannemer Stadsbader, ontwerpteam MODULO met Jaspers-Eyers en ingenieursbureau ISTEMA. VEOLIA staat in voor het technisch onderhoud .

Het uitgangspunt was om een extravert en autonoom gebouw te ontwerpen. Het gebouw toont de achterliggende functies en circulatiestromen. De opdeling in 2x2 niveaus is duidelijk leesbaar. De externe transparantie wordt doorgezet binnen in het gebouw. Voor de optimale interactie met de omgeving worden functies als inkomzone, vergaderruimte en kantoorruimte in een transparante strook aan de westzijde van het gebouw ondergebracht. De assemblage ruimtes zijn dubbelhoge, flexibel inrichtbare modules.
[ reportage focus-wtv ]
Een nieuw parkeergebouw voor Waver
Een nieuw parkeergebouw voor Waver
02-05-2019
De Stad Waver heeft MODULO het ontwerp toevertrouwd voor de nieuwe parking Mésanges (Koolmezen). Voor het project gaan we in zee met parkeerbedrijf INDIGO en met bouwbedrijf VANHOUT. Het project wordt gebouwd volgens de DBFME-formule: Design, Build, Finance, Maintenance and Exploitation.

Het parkeergebouw met drie verdiepingen werd zorgvuldig ingeplant langs de Avenue des Mésanges. Er zijn in 570 comfortabele parkeerplaatsen voorzien.
Het wordt een milieuvriendelijk project met natuurlijke ventilatie en overvloedig daglicht. De geïntegreerde zonnepanelen dekken de volledige energiebehoefte van de parking.

Dankzij zijn ligging vlakbij het stadscentrum, op wandelafstand van het station, zal de parking een strategische rol spelen in het nieuwe mobiliteitsplan van de stad. Er worden 150 plaatsen voorbehouden voor de pendelaars van de NMBS.

MODULO wint de internationale wedstrijd voor de nieuwe zetel van SOLVAY
MODULO wint de internationale wedstrijd voor de nieuwe zetel van SOLVAY
11-06-2018
SOLVAY heeft zojuist bekendgemaakt dat we de prestigieuze internationale architectuurwedstrijd voor de nieuwe hoofdzetel hebben gewonnen. Voor het project werken we binnen het consortium "Schmidt Hammer Lassen architects-MODULO architects-VK Engineering".

Het project komt op de groene SOLVAY-campus in Brussel. De internationale hoofdzetel en alle onderzoeksactiviteiten worden verzameld in één compact gebouw van 45.000 m². De functies worden verzameld rond een majestueus en dynamisch atrium dat de samenwerking en de efficiëntie sterk zal bevorderen. De architectuur is resoluut hedendaags en volledig in de lijn van de duurzaamheidsdoelstellingen van SOLVAY. Het complex krijgt een BREEAM Excellent certificaat en wordt volledig CO2-neutraal. De medewerkers van SOLVAY zullen terecht fier kunnen zijn op hun hoofdzetel, een mooi visitekaartje dat de 50.000 jaarlijkse bezoekers zal blijven verbazen.

SOLVAY maakte het nieuws op 11/06/2018 bekend op een persconferentie in aanwezigheid van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse burgemeester Philippe Close, de rectoren van de Vrije Universiteit Brussel, de Université Libre de Bruxelles en de vice-rector van de Universiteit van Bergen. Bij de gelegenheid werd ons winnend project onthuld aan de autoriteiten, de pers en de medewerkers van de multinational. Afspraak in de zomer 2021 voor de inhuldiging!
[ meer info ]  
Project Arsia in Steelinfo 53
Project Arsia in Steelinfo 53
04-04-2018
Onze verbouwing en uitbreiding voor Arsia in Ciney verscheen in de laatste publicatie van info_steel.
[ meer info ]  [ lees verder ]
Groenten op het dak.
Groenten op het dak.
26-05-2017
"Peas & Love" heeft een Urban Farm geopend op het dak van de Cameleon, vlak bij ons kantoor. Wij steunen dit groene project van harte. Sinds kort mag MODULO zich dan ook Urban Farmer noemen. Onze medewerkers kunnen in de Urban Farm terecht voor verse vitaminen in de vorm van aardbeien, tomaten, radijzen en andere seizoensgroenten. Onze moestuin is volledig biologisch, zonder pesticides noch herbicides. Mens sana in corpore sano!
[ peas & love ]
Een geïntegreerd instituut voor psychiatrie voor Saint-Luc
Een geïntegreerd instituut voor psychiatrie voor Saint-Luc
10-01-2017
Het Universitair Ziekenhuis SAINT-LUC biedt een brede waaier aan psychiatrische verzorging aan voor kinderen en jongvolwassenen van 0 tot 20 jaar. Het ziekenhuis beschikt hiervoor over twee hospitalisatie-eenheden: een therapeutisch centrum voor dag- en/of nachtopvang van adolescenten en voor pedopsychiatrie. Daarnaast zijn er ook vijf ambulante eenheden: een afdeling voor liaisonpsychiatrie​, een geïntegreerde multidisciplinaire afdeling, een centrum voor autisme, SOS-enfants en de ambulante consultaties).

Het ziekenhuis heeft beslist om deze activiteiten in een nieuwbouw van 4.000 m² onder te brengen, aan de rand van de Natura 2000 natuurgebied "Molen Hof ter Musschen" in Woluwe. Het project zal gezamenlijk ontworpen en uitgevoerd worden met het centrum voor psychiatrie voor volwassenen (zie artikel "VALISANA verhuist naar SAINT-LUC"). De studie werd recent aan de hand van een aparte opdracht aan ons team MODULO-DJGA-ELLYPS toevertrouwd.

De samenhang van het globaal project voor kinderen, jeugd en volwassenen is essentieel, zowel op functioneel, architecturaal, stedenbouwkundig als technisch vlak. Bepaalde functies zullen in de toekomst door beide centra worden gedeeld, het gaat ondermeer om een leercentrum, het onthaal, de technische ruimtes, de logistiek en therapeutische ruimtes. Andere functies worden ondergebracht in perfect gescheiden vleugels. Het nieuwe geheel wordt het grootste psychiatrisch centrum van het Brussels Gewest.
Inhuldiging van de derde en laatste vleugel van Lavoisier
Inhuldiging van de derde en laatste vleugel van Lavoisier
24-11-2016
De opdracht voor de renovatie van het Lavoisiergebouw, die de UCL aan de vereniging MODULO-ARCADIS heeft toevertrouwd, is afgerond. De laatste vleugel (C) is feestelijk ingehuldigd en het volledige gebouw werd terug in gebruik genomen. In totaal heeft de gefaseerde renovatie van de drie vleugels van het onderzoeksgebouw van de faculteit chemie 7 jaar geduurd. Er werden 16.000 m² labo-oppervlakte gerenoveerd voor een totaal budget van ruim 20 miljoen euro. De Franstalige universiteit heeft ons de opdracht voor de renovatie van de eerste vleugel in 2009 toevertrouwd. Na een succesvolle samenwerking werd onze opdracht verlengd voor de renovatie van de volgende vleugels.

Vleugel C zal in de toekomst gedeeld worden door studenten op de twee benedenverdiepingen en door onderzoekers op de hoger gelegen verdiepingen. Net als in de andere vleugels zijn er de klassieke labo's met trekkasten maar in veel grotere aantallen. Er zijn ook enkele specifieke grote installaties, onder andere voor onderzoek naar gassen. Een technische uitdaging die MODULO tot een goed eind bracht, tot volle voldoening van de gebruikers. De renovatie had onder andere tot doel om de energetische prestaties van de buitenschil van het gebouw te verbeteren. MODULO koos er bewust voor om de architecturale kwaliteit en typologie van de oorspronkelijke gevels te bewaren. Samen met studiebureau ARCADIS heeft MODULO intensief gezocht naar oplossingen om het energieverbruik te rationaliseren en te beperken.
Een onderzoeks- en innovatiecentrum voor Plastic Omnium
Een onderzoeks- en innovatiecentrum voor Plastic Omnium
30-09-2016
Het Frans bedrijf PLASTIC OMNIUM - wereldwijd marktleider in carrosserieonderdelen en brandstofsystemen voor voertuigen - voorziet voor haar entiteit PLASTIC OMNIUM ADVANCED INNOVATION AND RESEARCH POAIR de bouw van een Innovation and Researchcenter in HAREN (BRUSSEL). Deze divisie richt zich op de hoogtechnologische ontwikkeling van brandstoftanks. Haar deeldivisie AUTO INERGY is de eerste die gebruik maakte van de extrusie- en inblaastechniek bij het vervaardigen van holle stukken met complexe vormen in kunststof. Ruim 70 % van de nieuwe voertuigen wereldwijd worden uitgerust met kunststof brandstoftanks. Het gebruik van kunststof biedt vele voordelen: lichter, duurzaam, compatibel met biobrandstoffen, compact, ontwerpvrijheid, akoestisch, schokbestendig en brandwerend. Het project is onderverdeeld in een testvleugel en een onderzoekvleugel, met een totale oppervlakte van 20.000 m².

Na een doorgedreven private offerteaanvraag werden de studies architectuur, binnenafwerking en omgevingsaanleg aan MODULO toevertrouwd. Een sterk organisatorisch concept in een design volumetrie heeft de directie in Parijs kunnen bekoren. Het is de bedoeling om het nieuwe complex eind 2018 in gebruik te nemen.
[ meer info ]  
Inhuldiging Medical Research Building MRB2
Inhuldiging Medical Research Building MRB2
23-05-2016
De UNIVERSITEIT GENT huldigde op 11 mei 2016 op de campus van het Gentse universitair ziekenhuis de Medical Research Building MRB2 in. Het nieuwe gebouw staat vlak naast MRB 1, eveneens een ontwerp van MODULO uit 2006. Elke Sleurs, staatssecretaris bevoegd voor Wetenschapsbeleid, rector Professor Anne De Paepe, de decaan en de vice-decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGE), de Professoren Guy Vanderstraeten en Geert Leroux-Roels en een paar honderden genodigden hebben het gebouw bezocht. De inhuldiging betekent de voltooiing van onze opdracht na een abnormaal lange werfduur van ruim 40 maanden, veroorzaakt door de faling van de aannemer HVAC.

Het programma, met totale oppervlakte van 8.500 m2, bestaat uit medische laboratoria en een animalarium en biedt ruimte voor een tweehonderdtal onderzoekers. Deze bestuderen op één of andere wijze het immuunsysteem en dragen bij in de strijd tegen kanker, tegen ziekteverwekkers zoals het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) of hepatitisvirussen. Verschillende teams bestuderen hoe prikkels van buitenaf zoals sigarettenrook, dieselstof of allergenen aanleiding geven tot ontstekingsreacties en orgaanschade. De gebruikelijke toespraken waaronder ééntje van onze mede-zaakvoerder Gijs Deknopper, en de gebruikelijke sfeervolle receptie op het panoramisch terras maakten dit evenement helemaal af.
[ meer info ]  
Twee onderzoeksgebouwen voor het VIB en UGENT
Twee onderzoeksgebouwen voor het VIB en UGENT
04-01-2016
Het UGent-VIB Departement Moleculair Proteïneonderzoek (DMPR) is nu nog ondergebracht in het Rommelaere Instituut in Gent. Dit beschermd monument is niet meer geschikt voor hoogtechnologisch onderzoek. Ook de afstand tot de andere UGent-VIB onderzoeksdepartementen op campus Ardoyen in Zwijnaarde is onhandig. UGent en het VIB voorzien daarom een nieuwbouw naast en in verbinding met het UGent-VIB onderzoeksgebouw (FI 60.27-29-30) op campus Ardoyen. Zo kan een state-of-the-art faciliteit gerealiseerd worden en wordt alle VIB onderzoek geconcentreerd op 1 campus, wat de interactie tussen de onderzoeksgroepen ten goede komt. Het voorgestelde onderzoeksprogramma voor DMPR (15.700m²) biedt ruimte aan 210 onderzoekers.

Een tweede luik van de opdracht omvat het ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie van een Bio-Accelerator. Deze wordt onderverdeeld in modulaire onderzoeksruimtes van 1.000 m² die zoals in een klassiek bedrijvencentrum ter beschikking worden gesteld aan Biotech-bedrijven. De totale oppervlakte benadert 12.000 m².

MODULO schrijft, in samenwerking met studiebureau ISTEMA, het prestatiebestek type DBFM voor de bouw van beide onderzoeksgebouwen. Daarnaast staan we de Aanbestedende Overheid bij met technisch advies tijdens het volledig ontwerp- en bouwproces.
Feestelijke inhuldiging in Corroy-le-Grand
Feestelijke inhuldiging in Corroy-le-Grand
24-10-2015
De nieuwe gemeentelijke basisschool van Corroy werd bijzonderlijk feestelijk ingehuldigd met speeches van politici, zang door leerlingen, muzikale begeleiding door ouders en hapjes van de traiteur. Een driehonderdtal gegadigden bezocht de school, ze ontdekten er 9 nieuwe klassen, een cosy refter en een grote turnzaal.

Het ontwerp houdt rekening met grote niveauverschillen in het terrein en verdeelt de site diagonaal in een harde speelplaats en een groene speelweide. De 'Agenda 21' en duurzaam bouwen stonden centraal in het ontwerp. Een groendak, een natuurlijk weiland en een bewaarde poel wekken bij de leerlingen interesse voor duurzaamheid en biodiversiteit. De expressieve en vrij abstracte volumes zijn bekleed met industriële metalen bardages geflankeerd door verticale kepers in massief natuurlijk hout.

MODULO is bijzonder fier dat de komende generaties leerlingen van Corroy in hedendaagse architectuur zullen opgroeien.
[ meer info ]  [ artikel Le Soir ]
Een geslaagde feest voor onze 15e verjaardag
Een geslaagde feest voor onze 15e verjaardag
10-09-2015
In aanwezigheid van ruim tweehonderd sympathisanten, klanten, collega studiebureaus, politici en leidinggevende ambtenaren heeft MODULO architects haar 15e verjaardag gevierd. Het atrium van de ECAM hogeschool, een ontwerp van ons kantoor, vormde het bijzondere decor voor een geslaagde avond. Een walking diner, de gebruikelijke speeches, een casinospel en stille film met life geïmproviseerde muzikale begeleiding volgden elkaar in een hartelijke sfeer op. De avond, een bekroning voor de 15 jaar ontwikkeling van ons kantoor, stond in het teken van de liefdadigheid ten voordele van vzw Samenlevingsopbouw Brussel, laureaat van de Federale prijs armoedebestrijding 2015 en actief in het vinden van woonoplossingen voor de minstbedeelden. Onze groei was enkel mogelijk dankzij het vertrouwen van onze klanten en het vakmanschap van het team. We maken van de gelegenheid gebruik om hen van harte te bedanken!
[ bekijk de foto's ]
Een nieuwe rotonde in Woluwe
Een nieuwe rotonde in Woluwe
10-06-2015
De bouw van de nieuwe personeelsparking voor de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc in Woluwe, onder leiding van MODULO architects, is in volle gang. De nieuwe parking, die een duizendtal parkeerplaatsen zal tellen, komt op de hoek van de Mounier -en de Adenauerlaan. De mobiliteitsstudie heeft uitgewezen dat een brede rotonde op het verkeerspunt van deze lanen noodzakelijk is om het verkeer van en naar de parking in goede banen te leiden.
MODULO is aangewezen als ontwerper voor de studie en de uitvoering van de rotonde. Het wordt een vrij complexe ontwerpopdracht waarbij rekening zal worden gehouden met het openbaar vervoer, de toegangen tot de parking en tot de laad- en loskade van het ziekenhuis, en de vele ondergrondse nutsvoorzieningen. Het wordt een vrij atypische opdracht voor ons kantoor.
[ meer info ]  
MODULO verbouwt de hoofdzetel van KIND&GEZIN
MODULO verbouwt de hoofdzetel van KIND&GEZIN
01-06-2015
Exact 10 jaren geleden opende KIND&GEZIN haar academie vlakbij het Brusselse Zuidstation. Het is een geslaagd ontwerp uit de beginjaren van MODULO: modulaire vergaderzalen, een auditorium, kantoren, een bedrijfskeuken en -restaurant. De ruimtes worden intensief gebruikt voor de permanente opleidingen van KIND&GEZIN. Dankzij een puik onderhoud ziet alles er nog steeds als nieuw uit, maar intussen zijn er extra noden opgedoken, waarvoor KIND&GEZIN weer bij MODULO aanklopt.
De werf is gepland begin 2016.
[ meer info ]  
Een stedenbouwkundige studie voor de Ville Basse in Charleroi
Een stedenbouwkundige studie voor de Ville Basse in Charleroi
01-05-2015
IRET DEVELOPMENT heeft ons kantoor de stedenbouwkundige studie toevertrouwd voor de heraanleg van de wijk gelegen tussen de Boulevard J. Tirou en de Léopoldstraat te Charleroi.
Deze verpauperde en verkrotte wijk in het lage gedeelte van de stad nabij de Samber is sinds verschillende decennia in verval. Vele percelen liggen braak.
De komst van het commercieel centrum Rive Gauche in aanbouw zou de wijk een nieuw elan moeten geven. De studie zal focussen op een mix van functies, de verdichting van de bebouwing en de kwaliteit van de openbare ruimte.
Inhuldiging gebouw Lavoisier
Inhuldiging gebouw Lavoisier
24-02-2015
In Louvain-La-Neuve heeft de UCL de vernieuwde A-vleugel van het Lavoisier-gebouw ingehuldigd. In het grote gebouw uit 1970 zijn alle scheikundige laboratoria van de universiteit ondergebracht. De A-vleugel bestaat uit 4.750 m² laboruimte voor een honderdtal onderzoekers van de afdeling 'MOlecules, Solids and Reactivity (MOST) of the Institute of Condensed Matter and Nanosciences (IMCN)' onder leiding van professor Olivier Riant. Het project omvat ondermeer 120 trekkasten, 400 lopende meter labotafels, ATEX-lokalen, een glasblazersatelier, een bunker voor gevaarlijke experimenten met cyanide en een centraal magazijn voor chemische producten.

De zware renovatie, onder leiding van MODULO architects, heeft de energetische prestaties van het gebouw drastisch verbeterd zonder te raken aan de oorspronkelijke architecturale kwaliteit van de bakstenen gevels. Intussen zijn ook de renovatiewerken van de naastliggende C-vleugel gestart. De C-vleugel is de laatste van de vier vleugels die gerenoveerd zal worden. In totaal wordt 16.000 m² laboruimte heringericht in een periode van 7 jaar.
Operatiezalen cardiologie
Operatiezalen cardiologie
05-01-2015
Het Universiteit Ziekenhuis Saint-Luc doet beroep op de expertise van MODULO architects voor de verbouwing van drie operatiezalen van de dienst cardiologie. Het bijzondere aan de opdracht is dat het operatiekwartier tijdens de verbouwing volledig in gebruik blijft, zonder te raken aan het comfort van de patienten of het personeel of aan de goede werking van de dienst van Dr. J. Kefer.
MODULO vernieuwt de spoedgevallen van CHR de Mons-Hainaut
MODULO vernieuwt de spoedgevallen van CHR de Mons-Hainaut
01-12-2014
De dienst spoedgevallen van het C.H.R. Mons-Hainaut, dat deel uitmaakt van de ziekenhuizengroep "Saint-Luc UCL", is dringend aan renovatie toe. Het ziekenhuis heeft onze offerte voor de studie van de renovatie weerhouden. Naast het architecturaal ontwerp, omvat de studie ook de stabiliteitsstudie, de studie speciale technieken, de coördinatie van de werken en de veiligheidscoördinatie. Zoals gebruikelijk in deze sector, wordt de verbouwing gefaseerd uitgevoerd zodat de dienst tijdens de werken volledig operationeel kan blijven.
Eerstesteenlegging basisschool Corroy
Eerstesteenlegging basisschool Corroy
24-09-2014
Op 24-09-2014 werd in aanwezigheid van de burgemeesters van Chaumont en Corbais de eerste steen gelegd van de nieuwe basisschool van Corroy. Ondanks de vele regenbuien, die de ceremonie bij momenten op een doop deden lijken, werd het een hartelijke en geslaagde ceremonie. De inwoners van Corroy zijn nu al bijzonder enthousiast over hun nieuwe school.

De nieuwbouw krijgt acht klassen, een refter en een grote sportzaal. Als ontwerper koos MODULO architects voor een uitgesproken hedendaagse architectuur: grote hellende groendaken, gevels met een verticaal houten latwerk en speels ingeplante ramen. De uitgekiende volumewerking biedt boeiende perspectieven op het bucolische landschap.

De nieuwbouw sluit nauw aan bij het pedagogisch project van de school dat gebaseerd is op sociale vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, vertrouwen en creativiteit.

Afspraak in september 2015 voor de officiële inhuldiging van de school.
[ meer info ]  [ reportage regionale tv ]
MODULO vernieuwt de Pensioentoren in Gent
MODULO vernieuwt de Pensioentoren in Gent
11-09-2014
De Rijksdienst voor Pensioenen heeft ons de studie toevertrouwd voor de grondige renovatie van haar kantoren in Gent. De Gentse pensioentoren werd gebouwd in 1980 en heeft een hoog energieverbruik. Tijdens de renovatie wordt de buitenschil grondig geïsoleerd en worden de verouderde technische installaties vervangen door een performant hedendaags systeem.

Tijdens de renovatie wordt de 3.600 m² grote toren aangepast aan de nieuwe werkconcepten van de pensioendienst. Dankzij een complexe fasering kunnen de kantoren tijdens de renovatie in gebruik blijven.
Brusselse Biotech Bloeit
Brusselse Biotech Bloeit
14-01-2014
Kanaal Z wijdt een reportage aan de Brussels Life Sciences Incubator (BLSI), ontworpen door MODULO architects.
[ meer info ]  [ reportage Kanaal Z ]
Plaatsgebrek bij de tandartsen van de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc
Plaatsgebrek bij de tandartsen van de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc
10-10-2013
De School voor Tandheelkunde en Stomatologie (EMDS) biedt opleidingen aan voor artsen die zich in tandheelkunde en kaakchirurgie willen specialiseren. De school ligt op de site van de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc in Woluwe en maakt deel uit van de Faculteit Geneeskunde en Tandheelkunde van de UCL. Door de constante toename van het aantal studenten heeft de school nood aan bijkomende consultatieruimtes.

Voor de renovatie en uitbereiding van het faculteitsgebouw tandheelkunde doet het ziekenhuis beroep op MODULO architects. Het project zal in totaal een twintigtal kantoren en een zeventigtal consultatieruimtes tellen. De tandboren zullen tijdelijk door drilboren worden bijgestaan.
[ meer info ]  
Family-day in het PASS
Family-day in het PASS
24-08-2013
De jaarlijkse MODULO familiedag vond dit jaar plaats in het PASS, een interactief wetenschapspark ingericht op de site van een voormalige koolmijn in de Borinage. Het park werd in '98 ontworpen door de Franse sterarchitect Jean Nouvel. Het werd een ontspannen en boeiende dag voor medewerkers en familie.
Van zwembad tot auditoria
Van zwembad tot auditoria
09-11-2012
UMONS, de universiteit van Bergen, heeft ons kantoor het ontwerp van een bijzondere verbouwing toevertrouwd. In een voormalig zwembad worden twee nieuwe auditoria en een vertaalcabine ingericht.

Het gaat om een uitbreiding van het project dat MODULO in 2007 voor de faculteit geneeskunde uitgewerkt heeft. Toen werden voormalige sporthallen omgebouwd tot drie auditoria, een dissectiezaal en de infrastructuur van het departement anatomie.[ meer info ]  
Inhuldiging kinderdagverblijf YLO Jardin
Inhuldiging kinderdagverblijf YLO Jardin
15-09-2012
De gemeente Jette kent een ware babyboom. Om de sterke aangroei van de jonge bevolking op te vangen investeert de gemeente in nieuwe kinderdagverblijven, zoals het 'YLO Jardin'

Het project is bijzonder vlot verlopen. De studie voor dit project werd ons in 2009 toevertrouwd, de eerste steen werd in november 2011 gelegd en de opening vond plaats in september 2012.

Het kinderdagverblijf kan 25 kinderen opvangen. MODULO architects koos voor een uitgesproken hedendaagse vormgeving. Het passief gebouw heeft een opmerkelijk Y-vormig grondplan en een gedeeltelijk toegankelijk groendak.[ meer info ]  
ECAM-project op ArchDaily
ECAM-project op ArchDaily
04-07-2012
Op ArchDaily is recent een artikel over het nieuwe gebouw van de ECAM-hogeschool verschenen. De ArchDaily website focust op kwalitatieve hedendaagse architectuur. Met 20 miljoen maandelijkse bezoekers is ArchDaily 's werelds bekendste architectuurblog.

Het project werd ook gepubliceerd in het laatste nummer van 'Beton', het tijdschrift van de Belgische betonindustrie.

De persaandacht is een mooie erkenning voor dit geslaagd project.
[ meer info ]  [ bekijk artikel ]
25 studentenkamers voor Maria Haps
25 studentenkamers voor Maria Haps
07-06-2012
Het vrije instituut Maria Haps organiseert bachelor en masteropleidingen. Studenten kunnen er terecht voor een opleiding tot vertaler-tolk of een opleiding in de psychologie, logopedie of audiologie. Net als ECAM, de school waarvoor MODULO een nieuwe zetel ontwierp, maakt het instituut Maria Haps deel uit van de "hoge school Leonardo da Vinci".

Door de constante toename van het aantal studenten heeft het instituut Maria Haps nood aan bijkomende studentenhuisvesting. Het instituut doet beroep op MODULO architects voor de inrichting van 25 studentenkamers in een pand in Elsene, op wandelafstand van de lesgebouwen.
Lavoisier bis
Lavoisier bis
21-05-2012
De UCL heeft de studieopdracht voor de renovatie van het Lavoisier labo-gebouw verlengd. Na de geslaagde renovatie van de B-vleugel wordt ook de renovatie van de A- en C-vleugel aan de vereniging MODULO-ARCADIS toevertrouwd.

Van de renovatie wordt gebruik gemaakt om de gevels verder te isoleren. Net als in de B-vleugel gebeurt dit zonder te raken aan de zekere architecturale kwaliteit van de oorspronkelijke gevels.

De renovatie van 6.600m² laboratoria gaat gepaard met een totale investering van meer dan 5 miljoen euro. De vernieuwde laboratoria worden in 2014 in gebruik genomen.
[ meer info ]  
 Cropdesign neemt nieuwe onderzoeksserre in gebruik
Cropdesign neemt nieuwe onderzoeksserre in gebruik
18-04-2012
Het Gentse Cropdesign, een dochter van “BASF Plant Science”, doet baanbrekend biotechnologisch onderzoek. Rijst wordt gebruikt als modelgewas om de genen te vinden die de opbrengst van gewassen zoals maïs, tarwe en rijst kunnen verhogen. Tegelijk wordt gezocht naar genen die gewassen minder gevoelig maken voor droogtestress en die het meststofgebruik beperken.

Met Modulo als architect werd een gloednieuwe onderzoeksserre gebouwd. Een hoge daglichttoetreding, een rationeel gebruik van energie, een optimale klimaatregeling en een gegarandeerde bioveiligheid waren belangrijke uitgangspunten in het ontwerp. Hiertoe werd een nieuw serretype ontwikkeld met een constante vrije hoogte en een hoge daglichttoetreding.

De serre is volledig geautomatiseerd. Elke plant wordt op regelmatige tijdstippen gefotografeerd, waardoor de groei en de ontwikkeling van de plant nauwkeurig kan worden gevolgd.
[ meer info ]  
Een nieuwe parking voor het universitair ziekenhuis Saint-Luc
Een nieuwe parking voor het universitair ziekenhuis Saint-Luc
17-10-2011
Het universitair ziekenhuis 'Saint-Luc' in Sint-Lambrechts Woluwe heeft de studie voor de nieuwe persooneelsparking toevertrouwd aan de vereniging MODULO architects - DJGA.

De voornamelijk ondergrondse parking heeft een oppervlakte van 27.000 m², goed voor 980 parkeerplaatsen. Met het project is een investering gemoeid van 14.000.000 €.
[ meer info ]  
Feestelijke inhuldiging van vernieuwd voorplein gemeentehuis
Feestelijke inhuldiging van vernieuwd voorplein gemeentehuis
24-09-2011
Op zaterdag 24 september heeft de gemeente Sint- Joost het vernieuwde voorplein van het gemeenteplein met de nodige luister ingehuldigd. Op het programma stonden een volksfeest, een klank- en lichtspektakel en toespraken van de burgemeester en van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De heraanleg van het plein omvat onder meer de aanleg van een waterpartij met fontein, een nieuwe luifel, een sculpturentuin en een groene gevel. Enkele historisch waardevolle elementen werden gerestaureerd. Door de heraanleg hebben personen met een handicap voortaan onbeperkt toegang tot het gemeentehuis.

MODULO stond in voor het ontwerp van het vernieuwde plein, dit tot grote tevredenheid van de betrokken instanties.
[ meer info ]  
Nieuwe vennoot
Nieuwe vennoot
11-05-2011
Architect Olivier Barré wordt de vierde vennoot van MODULO architects.

Naast algemene projectverantwoordelijkheid neemt Olivier Barré ook enkele specifieke verantwoordelijkheden op binnen de managementstructuur. Hij zal instaan voor prospects, subcontractor policy, branding, teambuilding, procurement en proceedings.

Olivier Barré studeerde in 2004 af als architect aan het ISA V HORTA. In 2005 behaalde hij het diploma van stedenbouwkundige aan de ULB, in 2006 het diploma 'veiligheidscoördinator niveau A'. Olivier is sinds 2005 actief bij MODULO.
DE DREVEKENS kiezen voor groene energie
DE DREVEKENS kiezen voor groene energie
01-12-2010
'De Drevekens' is een woonproject uit de jaren '70 met een opmerkelijke stedenbouw.

Onze studie voor de vervanging van de warmwaterinstallaties leidde tot een doorgedreven gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Zo kwamen er 240m² thermische zonnepanelen en een warmtekrachtkoppeling op biobrandstof met een vermogen van 50kWe.

Project ZAVELBERG ontvangt certificaat
Project ZAVELBERG ontvangt certificaat 'good practice' van Europese Commissie
12-01-2006
De Zavelberg is een woonproject met 350 wooneenheden. Het project dateert uit de jaren '70.

MODULO architects stond in voor de vernieuwing van de volledige verwarmingsinstallatie. Hierbij werd resoluut gekozen voor groene energie. Zo kwamen er 250m² thermische zonnepanelen en een warmtekrachtkoppeling op biobrandstof met een vermogen van 50kWe.

Voor het project ontving MODULO architects het certificaat 'good practice' van de Europese Commissie.
[ certificaat ]
KADANS SCIENCE PARTNER kiest voor MODULO
KADANS SCIENCE PARTNER kiest voor MODULO
21-12-2023
KADANS Science Partner is een projectontwikkelaar ondersteund door AXA IM–Real Assets.
Als Europees marktleider is KADANS actief in 6 landen. Het bedrijf beheert 500.000m² voor 400 klanten, verspreid over een dertigtal sites. KADANS focust op kennis-en onderzoekcentra en heeft een netwerk opgebouwd van huurders, partnerorganisaties en innovatieve denkers, actief in Life Sciences & Health, Food, Energy & Digital Economy. Allen vastbesloten om oplossingen te vinden voor de wereldwijde uitdagingen, om een verschil te maken. Daarom ontwikkelt en exploiteert KADANS specialised assets om science clusters te versterken. Dit zijn niet zomaar standaard werkruimtes maar omgevingen waarin wetenschappelijke organisaties kunnen excelleren met de nodige ondersteuning voor toekomstige groei.

KADANS heeft het voornemen om op een perceel gelegen in het wetenschapspark Watson & Crick Hill Park in het Belgische Mont-Saint-Guibert, één of meerdere kantoor-en laboratoriumgebouwen te ontwikkelen. Het project kreeg de naam Plus Ultra Louvain-La-Neuve. Op basis van MODULO's uitmuntende expertise in labo-gebouwen, onze perfecte drietaligheid (NL/FR/ENG), onze uitgebreide kennis van wetgeving en werfervaring in deze specifieke sector en onze bevoorrechte relatie met de Université Catholique de Louvain UCL, de eigenaar van het terrein, wordt de volledige ontwerpopdracht aan ons kantoor toevertrouwd. Ingenieursbureau LEMAIRE zal voor MODULO de ingenieursstudies uitvoeren.

Het nieuwe gebouw wordt ongeveer 9.400 m². In eerste instantie wordt het gebouw casco+ afgewerkt. In een latere fase zullen de ruimtes, samen met de toekomstige huurders, worden ingevuld en afgewerkt. Het gebouw krijgt een mix van 60% laboruimtes en 40% administratieve functies, gedeelte vergaderruimtes, een bemand onthaal en catering. De laboruimtes worden afgestemd op biotechnologisch onderzoek en zullen voldoen aan bioveiligheidsniveau L2.

Het ontwerp geeft het gebouw een sterk architecturaal imago dat strijkt met de identiteit en kwaliteit van KADANS, zowel buiten als binnen. Een inspirerend atrium wordt de verbindende factor tussen de verschillende functies. Het gebouw wordt zeer flexibel en krijgt een BREEAM Excellent duurzaamheidslabel.
Een zeer geslaagd feest voor onze 25ste verjaardag
Een zeer geslaagd feest voor onze 25ste verjaardag
09-03-2023
In aanwezigheid van ruim 350 sympathisanten, klanten, medewerkers, collega studiebureaus en aannemers, heeft MODULO haar 25ste verjaardag gevierd.

Het atrium van het onderzoekcentrum van PLASTIC OMNIUM, een ontwerp van MODULO en toekomstige zetel van SYENSQO, vormde het prestigieus decor voor een zeer geslaagde avond. Een walking diner, de gebruikelijke speeches, een casinospel, een jazz concert, een dansfeest, een Star Wars optreden, volgden elkaar op in een hartelijke sfeer tot laat in de nacht. De avond, een bekroning voor 25 jaren projecten en ontwikkeling van ons kantoor, stond in het teken van de liefdadigheid ten voordele van vzw Noah's Ark, actief bij premature geboortes.

MODULO's groei was enkel mogelijk dankzij de steun van onze naasten, het vertrouwen van onze klanten en het vakmanschap van het team. We maken van de gelegenheid gebruik om hen van harte te bedanken!
[ bekijk de foto's ]
Koninklijke inhuldiging van de bouwwerf van het Instituut Koning Albert II
Koninklijke inhuldiging van de bouwwerf van het Instituut Koning Albert II
15-06-2022
De werf voor het Instituut Koning Albert II (IRA 2) werd ingehuldigd op 15 juni 2022 op de site van het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc in Brussel. Dit in aanwezigheid van hunne Majesteiten Koning Albert II en Koningin Paola. Een koninklijke aanwezigheid op een bouwwerf is zeer uitzonderlijk. Koning Albert II draagt het project dat naar hem werd vernoemd nauw aan het hart.

De werken, opgedeeld in een tiental loten, zijn effectief gestart in januari 2022. De publieke opening van het complex is voorzien eind 2024.

In de nieuwbouw komen alle activiteiten rond zorg en hoogtechnologisch onderzoek op vlak van oncologie en hematologie, zowel voor volwassen als voor kinderen. Er zullen 300 personeelsleden werken. Jaarlijks komen er een tienduizendtal patiënten over de vloer.

We kregen de opdracht om een gastvrij en huiselijk aandoend ziekenhuis te ontwerpen, waar de patiënt centraal staat in een geoptimaliseerd zorgparcours, nauw omringd door het zorgteam. Ons project, in samenwerking met GAF en TPF, voorziet tal van aangename wellness ruimtes en rust- en ontspanningsruimtes voor de patiënt. Er is veel aandacht voor de jongste patiëntjes die toegang krijgt tot speelzones, een schooltje en een buitenspeelplaats.

Binnen het project zijn er een aantal opmerkelijke technische huzarenstukjes: een vrij hangende dubbelhoge brug van dertig meter lang en een tunnel onder de Mounierlaan, die het nieuwe instituut met het bestaand ziekenhuis verbindt. Het project heeft diverse uitkragingen en een innovatieve houten gevelbekleding.

Het bestaand ziekenhuiscomplex van het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc dateert uit de jaren zeventig en wordt de komende jaren volledig heropgebouwd. Het ambitieuze "Hopital 2025" project heeft een totaal budget van 600 miljoen euro. Samen met het Instituut voor Geïntegreerde Psychiatrie IPI en de personeelsparking met 1.000 plaatsen Odyssée, eveneens ontworpen door MODULO en GAF, is IRA2 een van de drie grote mijlpalen van het vernieuwingsproject.

[ meer info ]  [ video van de inhuldiging ]
Een psychiatrisch project voor de cité de l
Een psychiatrisch project voor de cité de l'espoir
15-02-2022
MODULO staat in voor het ontwerp en de studie van een nieuwbouw voor de Residentiele Dienst voor Jong Gehandicapten SRJ, volgens de richtlijnen van het agentschap voor kwaliteitsvol leven (AViQ) van de Waalse gemeenschap. Het gebouw biedt onderdak aan een veertigtal personen, onderverdeeld in verschillende leefunits.

De SRJ wordt gebouwd op een terrein van 1,3 ha aan de Moulin Vert in Andrimont. Ver van de hoofdsite van Cité de l'Espoir, is deze semi-autonome SRJ in lijn met de wens van de overheid om de sector van psychiatrische huisvesting te decentraliseren en te de-institutionaliseren. De Cité de l'Espoir is een vzw die huisvesting en zorg biedt aan personen met een ernstige mentale beperking, vaak in combinatie met bijkomende aandoeningen. De instelling biedt zorgt aan 305 bewoners onder voltijds toezicht van 350 zorgkundigen.

De opdracht werd ons toevertrouwd na een architectuurwedstrijd. Ons organisch concept bestaat uit verschillende paviljoenen met wooneenheden in een cirkelboog met uitzicht op de vallei van de Vesder. De paviljoenen geven achteraan uit op een binnenstraat met pleintjes en hoekjes met de gemeenschappelijke functies en personeelsruimtes. Er wordt veel aandacht besteed aan de buitenaanleg van het uitgestrekt perceel. Zo voorziet het project onder andere speel- en moestuinen op terrassen, groenaanleg en sportinfrastructuur, een bushalte en parkeerplaatsen voor zowel personeel als bezoekers.
Een mail center voor BPOST in Charleroi
Een mail center voor BPOST in Charleroi
01-11-2021
BPOST heeft een groot terrein van 5 ha aangekocht op de industriezone Airport II in Jumet voor de bouw van een nieuw logistiek complex. De site wordt beheerd door IGRETEC en bevindt zich aan het einde van de landingsbaan van Brussels Charleroi Airport. Het programma voorziet een grote hal van 7.000 m², flexibel genoeg om in te spelen op de veranderende noden van de post- en pakketsector die in volle transitie is. Daarnaast is er ook een parking voorzien met een capaciteit van 550 plaatsen voor de diverse voertuigen, inclusief laad- en losplatdokken. De studies zijn ons toevertrouwd na een offertevraag met bijhorend schetsontwerp. Met deze opdracht bevestigt MODULO haar rol als specialist op het vlak van hoogwaardige logistieke infrastructuur.

Het project beoogt een resoluut duurzame aanpak: fotovoltaïsche zonnepanelen, groendaken, warmtepompen, aanplanting van een honderdtal hoge bomen en coulissehagen, infiltratiebekkens, waterdoorlatende buitenaanleg en elektrische laadpunten voor alle dienstwagens.
Na gebouw G is het tijd voor gebouw L
Na gebouw G is het tijd voor gebouw L
18-12-2020
De Vrije Universiteit Brussels heeft de Maatschap MODULO-KADERSTUDIO weerhouden voor de verbouwing van een van haar gebouwen. Deze keer is gebouw L op het campusplein in Etterbeek aan de beurt. Gebouw L is de thuisbasis van de faculteiten Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie. Het programma is heel divers en bestaat uit 4.000 m² aan auditoria, practica en kantoren. Minder gebruikelijk is een nieuw centrum voor gevechtsporten waarvoor een feasibility study wordt uitgevoerd. De renovatie van de twee aanpalende sporthallen behoort eveneens tot de opdracht.

Het voornaamste doel van de renovatie is om de energetische en technische prestaties van de gevels te verbeteren. Ook wordt de binneninrichting deels verbouwd en de technische installaties vervangen.

Onze Maatschap wordt omringd door een breed team van raadgevende experts in structuur, speciale technieken, akoestiek. Ter plaatse gestort beton is een kenmerkend voor de brutalische funtionalistische architectuur van het gebouw uit de late jaren zeventig. Er is dan ook een specialist op het vlak van herstelling van betonrot binnen het team.

VUB verwacht dat het project zich inschrijft in de circulaire economie. Hiervoor gaat er veel aandacht naar het maximaal beperken van verbouwingsafval en maximale recuperatie van bestaande waardevolle bouwelementen en installaties. Zo worden de nieuwe gevels omgebouwd door de plaatsing van nieuwe beglazing en opake opvulpanelen in de bestaande primaire massieve hardhouten gevelstructuur.

Tijdens de werken blijft het gebouw permanent in gebruik. Het einde van de werken is voorzien tegen eind 2022.

Defensie bouwt drie nieuwe legerrestaurants
Defensie bouwt drie nieuwe legerrestaurants
01-08-2020
Defensie plant nieuwe legerrestaurants in de kazernes van Peutie, Beauvechain en Marche-en-Famenne.

Het is de eerste keer dat Defensie het ontwerp van haar gebouwen aan de privé-sector uitbesteedt. Hierdoor kon er buiten de lijnen van het strakke militaire ontwerp worden gekleurd. MODULO heeft Defensie overtuigd met een combinatie van strakke hedendaagse vormgeving en een minimalistische ontwerpstrategie.

De programma’s voor de drie sites zijn sterk gelijklopend, enkel de capaciteit is verschillend. De drie vrijstaande gebouwen zijn ontworpen op basis van een gemeenschappelijk concept dat de drie restaurants, ondanks de schaalverschillen, een identiek en architecturaal zuiver karakter geeft. Zowel binnen als buiten de gebouwen werd gebruik gemaakt van een Spartaanse keuze aan materialen: staal, beton, hardhout en glas.

De architectuur refereert naar de architectuur van de vroege modernisten: een strak object ingebed in het landschap met een perfect vierkant plan van 50 x 50m, benadrukt door een stalen raster, met curves en volumes vrij neergezet in een ‘plan libre’.

De restaurants worden net voor het jubileum van de Villa Savoye (1928-1930) in gebruik genomen.
Een nieuwe school voor het Gemeenschapsonderwijs in Schaarbeek
Een nieuwe school voor het Gemeenschapsonderwijs in Schaarbeek
02-10-2019
Op 20 september werd het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe school in Schaarbeek voor het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Het project aan de Groenstraat in Schaarbeek, naar een ontwerp van Lens°ass Architects wiens opdracht in overleg met GO! vroegtijdig werd beëindigd, breidt de bestaande school BS De Buurt uit met vier nieuwe klassen en een polyvalente zaal. Contact van de kinderen met de natuur is in deze dichtbevolkte buurt, waar groene en recreatieve zones schaars zijn, zeer belangrijk en rustgevend. Het ontwerp bewaart door een inplanting in de lengte tegen de perceelsgrens zoveel mogelijk open ruimte en creëert één grote, tijdloze en educatieve tuin op verschillende niveaus. De nieuwbouw vormt één geheel met het bestaand gebouw en de tuin, zonder de site af te sluiten. Voor de omhulling van het gebouw en de binnenafwerking wordt gekozen voor duurzame, onderhoudsvriendelijke en natuurlijke materialen.

De vastgestelde demografische groei in het Brussels Hoofdstedelijk gewest brengt omvangrijke noden met zich mee. Ruim 40.000 plaatsen extra moesten gecreëerd worden in het basisonderwijs tussen 2010 en 2020, waarvan 30.000 enkel in het kleuter- en lager onderwijs, of omgerekend ruim 1.300 bijkomende klassen. Dit project is een bescheiden bijdrage bij deze uitdaging.

De opdracht voor MODULO is gezien de uitzonderlijke omstandigheden beperkt tot uitvoerend architect voor het deel werf. De bouw zal 18 maanden in beslag nemen. De grootste organisatorische uitdaging is bouwen binnen in een gesloten bouwblok met een school in activiteit. Opening van De Buurt wordt voorzien in het voorjaar van 2021.
PLASTIC OMNIUM verhuist naar splinternieuw onderzoekscentrum
PLASTIC OMNIUM verhuist naar splinternieuw onderzoekscentrum
01-07-2019
PLASTIC OMNIUM is verhuisd vanop de SOLVAY-campus in Brussel (Neder-Over-Heembeek) naar een eigen gloednieuw Innovation and Researchcenter eveneens in Brussel, gelegen net naast de NAVO in Haren. PLASTIC OMNIUM is wereldwijd marktleider in carrosserieonderdelen en brandstofsystemen voor voertuigen. MODULO stond in voor het ontwerp van het project dat de naam Deltatech meekreeg. Plastic OMNIUM gebruikt de site voor haar fundamenteel onderzoek naar nieuwe brandstofsystemen. Het project bestaat dan ook uit onderzoeksruimtes met de bijhorende ondersteunende diensten en kantoren.

Deltatech wordt hiermee afgewerkt na een intensieve werfperiode van slechts 14 maanden! Een vlotte samenwerking tussen klant, architectuur-, studiebureau's en aannemer heeft het mogelijk gemaakt om 20.000 m² aan gebouwen bouw en 2 ha buitenaanleg op deze korte tijd te realiseren, te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen en de vele last minute aanpassingen te verwerken.

Het resultaat combineert architecturale kwaliteit en technische vernuft. De geplooide gevels in reflecterend aluminium gecombineerd met een spel van op- en neergaande dakranden, het beglaasde gelijkvloers en de bovenliggende verdiepingen in uitkraging, geven dit project een minimalistisch, elegant en hedendaags karakter. Architecturale eye-catchers zijn een ruim en licht atrium tussen de twee L-vormige gebouwen en een auditorium dat volledig in uitkraging zweeft.

Deltatech huisvest 150 onderzoekers. Hun werk is gericht op kleine brandstofopslagreservoirs, nieuwe energieën, brandstofbatterijen en waterstoftanks. De uitstootreductie van vervuilende uitlaatgassen is de kern van de bedrijfsstrategie voor propere, veilige en geconnecteerde voertuigen. Samen met het onderzoekscentrum Omegatech in China (Wuhan), eveneens geopend in 2019, gaat het om een globale investering van 100 miljoen euro.
[ meer info ]  
Een nieuwe hogeschool in Louvain-la-Neuve
Een nieuwe hogeschool in Louvain-la-Neuve
09-05-2019
De tijdelijke vereniging MODULO - ELLYPS heeft de wedstrijd gewonnen voor de bouw van een nieuwe vestiging van de "Léonard de Vinci" hogeschool in Louvain-la-Neuve. De nieuwe school komt op een steil en atypisch terrein aan de rand van de stad, vlak tegenover het Hergé-museum en vlakbij de ingang van de tunnel onder de stad.

In 2023 zullen twee instituten die instaan voor de lerarenopleiding van de hogeshool, ENCBW en PARNASSE-ISEI, hun intrek nemen in het gebouw. De nieuwe school wordt 5.800 m² groot en bestaat onder andere uit een groot auditorium met 500 plaatsen, talloze leslokalen, een learning center, laboratoria en administratie.

Een mooie ontwerpuitdaging voor ons ervaren team!
Parkeren benedenstad Leuven
Parkeren benedenstad Leuven
02-05-2019
Het project voor de Leuvense Bruulparking in de Leuvense benedenstad kent een bewogen voorgeschiedenis. Het oorspronkelijke project voor een ondergrondse parking onder het park werd, onder druk van de omwonenden, stopgezet. De stad is zoekt naar een alternatieve oplossing om de parkeerdruk te verminderen, zonder te raken aan het waardevolle en drukbezochte stadspark. Na een beperkte offertevraag kende de Stad Leuven de opdracht voor de haalbaarheidsstudie “Parkeren Benedenstad Leuven” toe aan BUUR en MODULO. De komende weken bestuderen beide bureaus elk vanuit hun specialisaties de mogelijke alternatieven voor de Bruulparking. De studie gebeurt in nauw overleg met de verschillende stadsdiensten en zal resulteren in een afgewerkt en geïntegreerd eindrapport.
Nieuwe labo’s en kantoren voor INBO
Nieuwe labo’s en kantoren voor INBO
15-05-2018
De Vlaamse Overheid heeft ons de studie toevertrouwd voor de renovatie van de gebouwen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in Geeraardsbergen. Het gaat om twee kantoorgebouwen, een snijlabo, een animalarium en serres. Voor de studie werken we in tijdelijke vereniging met INGENIEURSBUREAU NORBERT PROVOOST en CENERGIE.

Het project kadert binnen de actieplan van de Vlaamse Overheid voor het behalen de klimaatdoelstellingen tegen 2030. Dit ambitieuze plan verplicht de overheden om de energetische prestaties van hun gebouwenpatrimonium tegen 2020 gevoelig te verbeteren. In Vlaanderen moet jaarlijks 2.4 GWh energie worden bespaard. Dit komt overeen met 40% minder CO2-uitstoot en 27% minder primair energieverbruik.

Binnen het project wordt resoluut gekozen voor een synergetische en bio-ecologische aanpak. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de toegankelijkheid en de veiligheid van het complex te verbeteren. Dankzij de renovatie zullen de kantoren beter aansluiten bij de werking van een hedendaagse en toekomstgerichte overheidsdienst, volgens de principes van de "New way of Working".

Onderzoeks- en innovatiecentrum Plastic Omnium – Eerste steenlegging
Onderzoeks- en innovatiecentrum Plastic Omnium – Eerste steenlegging
10-02-2018
De eerste steen – in de feiten de eerste funderingspaal - werd begin februari 2018 gelegd en betekende de effectieve start van de werf voor het project DELTATECH. Na een doorgedreven architectuurwedstrijd vertrouwde PLASTIC OMNIUM ons de studies architectuur, binnenafwerking en omgevingsaanleg toe. De Franse multinational is wereldwijd marktleider in brandstofsystemen en carrosserieonderdelen voor de auto-industrie. DELTATECH is een nieuw Innovation and Researchcenter gericht op de hoogtechnologische ontwikkeling van brandstoftanks en brandstofsystemen.

Het project, met een totale vloeroppervlakte van 20.000 m², wordt ingeplant in een park van 1 ha. De geplooide gevels van de L-vormige volumes L-vorm worden uitgevoerd in natuurlijk geanodiseerd aluminium deels vol, deels geperforeerd. De dansende dakranden en het zwevend effect van het hoofdvolume op een sterk beglaasde sokkel zorgen voor een elegante, minimalistische, tijdloze en hedendaagse architectuur.

De werf bevindt zich aan de Leopold III-laan, vlak naast het hoofdkwartier van de NAVO. De verhuis vanuit de huidige site op de SOLVAY-campus in Neder-Over-Heembeek (1000 Brussel) naar de nieuwbouw in Haren (1000 Brussel) is voorzien voor midden 2019!
[ meer info ]  
Olivier Barré voorzitter van de cluster Ecobuild.brussels
Olivier Barré voorzitter van de cluster Ecobuild.brussels
10-04-2017
Olivier Barré is de nieuwe voorzitter van Ecobuild.brussels. Olivier is sinds jaren lid van de raad van bestuur van de Brusselse cluster. Enkele dagen voorzien had de jaarlijkse algemene vergadering, voor de gelegenheid te gast bij Leefmilieu Brussel, reeds Oliviers mandaat als vertegenwoordiger van de architecten vernieuwd.

Olivier Barré volgt collega-architect Luc Deleuze op als voorzitter. Olivier wijst op het belang van de cluster voor het de duurzame ontwikkeling en voor het duurzaam bouwen in het bijzonder. Olivier heeft de ambitie om de cluster ook verder uit te bouwen, met respect voor de kernwaarden van deze bijzondere vereniging.

Door dit nieuw mandaat herbevestigt MODULO haar rol als expert op het vlak van duurzaam bouwen en haar ambitie om bij te dragen aan een duurzame architectuur.
[ Bericht van de voorzitter ]
Terugblik op 2016
Terugblik op 2016
03-01-2017
De jaarwisseling is een goed moment om een terugblik te werpen op het afgelopen jaar 2016.

MODULO heeft vorig jaar een aantal werven van kwalitatieve projecten kunnen afronden: de nieuwbouw van de personeelsparking van de universitaire klinieken Saint-Luc (i.s.m. DJGA), de renovatie van de pensioentoren in Gent, de nieuwbouw van de dierengezondheids-en identificatiecentrum van ARSIA in Ciney, de verbouwing van de Global Innovation Technical Center van AB INBEV in Leuven en de in 7 jaren gefaseerde verbouwing van de labo's gelegen in de Tour Lavoisier voor de faculteit chemie in Louvain-La-Neuve.

2016 zal desalniettemin doorgaan als het jaar van onze doorbraak in de zorgsector, waarin enkel in de zomer al 3 omvangrijke en architecturaal hoogstaande architectuurwedstrijden werden gewonnen en de opdracht effectief werd besteld. Op deze nieuwbouwprojecten wordt er momenteel volop gewerkt: een kankerinstituut, een psychiatrische instelling en een spoeddienst. Opvallend waren eveneens de startende projecten in de privé-sector van de hoogtechnologische onderzoekcentra voor oa AB INBEV en PLASTIC OMNIUM. Als teken van de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze dienstverlening kunnen de recente bestellingen uit 2016 door zeer trouwe klanten aangestipt worden: Universiteit Gent, UCL, BASF, universitaire klinieken Saint-Luc en Q-PARK.
Een nieuwbouw voor het Instituut Koning Albert II
Een nieuwbouw voor het Instituut Koning Albert II
01-11-2016
Binnen het universitair ziekenhuis Saint-Luc in Brussel staat het Instituut Koning Albert II in voor alle onderzoek en zorg rond kankerbestrijding. Eind 2019 verhuizen de 300 personeelsleden van het instituut naar een gloednieuw gebouw aan de overzijde van de Mounierlaan, in het hart van de universitaire campus. De investering van 33 miljoen euro past binnen het toekomstproject “Saint-Luc 2025”.

Na een offerteaanvraag, werd de architectuuropdracht toevertrouwd aan de tijdelijke vereniging MODULO-DJGA. De studies technieken werden toevertrouwd aan TPF. We kozen voor een ontwerp dat voorbijgaat aan de klassieke ziekenhuistypologie. In het “Maison à guérir” zullen zowel kinderen als volwassenen worden verzorgd. Het geheel kreeg een houten gevel met kamerhoge houten ramen. De structuur vindt haar originaliteit in een niet-orthogonaliteit en in een lichtgewicht paddestoelvloer. Voor de technieken werden voor de zorgsector weinig gebruikelijke installaties voorgesteld: geothermie en betonkernactivering.

Het gebouw zal fungeren als bruggenhoofd tussen het ziekenhuis en de campus. Ook de verbinding tussen het ziekenhuis en metrostation Alma wordt verbeterd.
[ meer info ]  [ artikel La Libre Belgique ]
Een serre voor labotorens
Een serre voor labotorens 'de Serres'
01-08-2016
De voorbije jaren stond ons kantoor in voor de gefaseerde renovatie van de verschillende vleugels van de Lavoisier-complex in Louvain-la-Neuve, het labogebouwencomplex voor het onderzoek in de sector van de Technologie. Na deze geslaagde samenwerking vertrouwt de Franstalige universiteit na een open offerte-aanvraag ons een zeer gelijkaardige studieopdracht toe: de herinrichting van de AGRO-toren op het Croix du Sud-plein in Louvain-la-Neuve. De toren (6.500 m² groot) werd in 1974 door architect Charles Vandenhove ontworpen en huisvest de faculteit agronomie. Van de toren blijft enkel de primaire betonnen draagstructuur overeind. Ons voorstel voorziet nieuwe gevels opgebouwd uit houten geprefabriceerde caissons gevuld met cellulosevezels, bekleed met een houten beplanking. De nieuwe ingangen en de torens worden twee aan twee gearticuleerd door een nieuwe industriële verriere met verticale circulatie en een wintertuin op elke verdieping. In de toren zelf wordt de verhouding tussen labo's en kantoren 50/50.
Het totale budget bedraagt verschillende miljoenen euro. Voor deze opdracht gaan wij in zee met de ingenieurs van Marcq & Roba.
 MODULO zet door met 2 zaakvoerders
MODULO zet door met 2 zaakvoerders
13-05-2016
Mede-oprichter Ir.-arch Didier Holemans is sinds enige tijd aan de slag bij de Europese Raad. Aangezien Didier niet langer betrokken is bij de dagelijkse leiding van onze onderneming wordt zijn zaakvoerderschap niet verlengd.

MODULO wenst de verdiensten van Didier te benadrukken. Hij heeft een doorslaggevende bijdrage geleverd bij de professionalisering van onze dienstverlening en management en bij de ontwikkeling van MODULO's kernactiviteit in de sector Research & Development.

Het zaakvoerderschap wordt verder gezet door de architecten Ir. Gijs Deknopper (Finance en hoofd ontwerp) en Pierre Spruytte (HRM en operationele leiding), die in hun taken gesteund worden door de 3 medevennoten-architecten Olivier Barré (prospecting, PR, veiligheidscoördinatie, economaat, teambuilding), Ir. Lieven Van Landschoot (IT, CAD, website, branding) en Ir. José-F. Baeyens (wetgeving openbare aanbestedingen, labdesign, algemene kwaliteitscontrole).
Een sterrenwacht voor UNAM
Een sterrenwacht voor UNAM
04-01-2016
De Universiteit van Namen heeft MODULO architects - voor de gelegenheid in tijdelijke vereniging met het studiebureau ELLYPS - de studie toevertrouwd voor de uitbreiding van het departement biologie. De uitbreiding biedt ruimte aan 300 studenten uit de eerste drie cycli en aan 132 personeelsleden: practica voor dierenbiologie, een uniek herbarium, kiem-en cultuurruimtes en een ruimte voor de lifescience kring. Het historisch hoekpand nummer 17 op de place de la Jusitice zal met een bijkomende verdieping worden verhoogd.

Een van de bijzonderheden van het project is de heropbouw van de sterrenwacht (diameter 3,8 m) bovenop het ronde bakstenen torengebouw. Voor MODULO is 'the sky the limit'.
MODULO steunt samenlevingsopbouw Brussel
MODULO steunt samenlevingsopbouw Brussel
22-09-2015
Afgelopen week waren en José-Frederic Baeyens, partner van MODULO architects en Gijs Deknopper, stichtend vennoot van ons kantoor, te gast bij vzw Samenlevingsopbouw Brussel, laureaat van de Federale prijs armoedebestrijding 2015 en actief in het vinden van woonoplossingen voor de minstbedeelden. In het kader van de viering van 15 jaar MODULO werd een ludieke steunactie op touw gezet. Dit levert de vzw een mooi steunbedrag op van 2.225,00€. Dat dit geld goed besteed zal zijn was overduidelijk na de uiteenzetting in de Woonwinkel Kuregem over de lopende en geplande projecten, acties en vormingen. Het werd allemaal nog wat concreter bij het bezoek aan de tijdelijke bewoning die Samenlevingsopbouw organiseert in een leegstaand woningblok in de Léopold De Swaefstraat in Anderlecht. Een bewonderenswaardig en belangrijk initiatief tegen de neerwaartse spiraal van leegstand, verkrotting en overlast in de wijk. In de aanpalende Verheydenstraat werd aansluitend “Le Nid” bezocht, een CLT-project (Community Land Trust), waar Samenlevingsopbouw Brussel mee de begeleiding opneemt van de families die hier hun woondroom verwezelijken. CLT's zijn door de gemeenschap bestuurde organisaties die, op gemeenschapsgrond, betaalbare woningen creëren voor mensen met een laag inkomen. De trust blijft eigenaar van de grond maar de bewoners worden, via erfpacht, eigenaar van de woning. De hele aanpak is gericht op een actieve betrokkenheid en participatie van de families die hun inspanningen bundelen.
[ website Samenlevingsopbouw Brussel ]
Workshop bouwen met bamboe
Workshop bouwen met bamboe
23-08-2015
Vorige zondag 23 augustus 2015, heeft José-Frederic Baeyens, partner van MODULO architects, samen met Marie-Laure Pacquet van Architectengroep Barchi en bamboe importeur Juan Felipe Godoy Zárate van Bahareque Bamboo bvba en praktische workshop georganiseerd rond het bouwen met bamboe voor hoofdzakelijk Belgische architecten en bouwprofessionals. Na kleine voorbereidingen de dag voordien werd op zondag in ongeveer 8 uur een paviljoentje opgetrokken door een twintigtal gemotiveerde workshoppers in het Provinciedomein van Kessel-Lo, nabij Leuven. Het paviljoentje van ongeveer 50 m² en een hoogte tot 5 m werd volledig opgebouwd uit Colombiaanse bamboepalen van het soort Guadua Angustifolia Kunth, met diameters van 10 tot 14 cm.

De workshop werd geleid door Samuel Morales Guzmán, van de Colombiaanse technische vormingsinstituut SENA, die tevens werd gesteund door de Belgische bamboespecialist Jan Detavernier van Baboom. De deelnemers hebben gedurende de workshop de basisprincipes geleerd (en zelf kunnen uitproberen) omtrent bouwen met bamboe, terwijl de toevallige wandelaars van het park alles vanop korte afstand konden opvolgen.

Op het einde van dag werd het bamboepaviljoen officieel ingehuldigd door de Ambassadeur van Colombia Rodrigo Rivera Salazar en door de Gouverneur van de Provincie Vlaams Brabant, Lodewijk de Witte. In plaats van een klassieke lint en schaar werd hen een machete aangeboden om een voorgezaagde bamboestok in twee te hakken. Het tijdelijke paviljoen blijft heel de maand september staan in de “Boomgaard” van het Provinciedomein van Kessel-Lo en kan vrij bezichtigd worden.
Een nieuwe voorzitter voor de BUA
Een nieuwe voorzitter voor de BUA
05-06-2015
De Beroepsunie der Architecten (UPA-BUA) heeft Didier Holemans, stichtend vennoot van ons kantoor, voor de komende drie jaar verkozen als voorzitter. MODULO bevestigt hiermee haar engagement op het vlak van de verdediging van het architectenberoep.

UPA-BUA is sinds haar oprichting in 1932 een van de actiefste Belgische verenigingen. Haar doel is het architectenberoep te promoten en te verdedigen. De talrijke verwezenlijkingen van de verenigingen zijn bepalend geweest voor de Belgische architectuurpraktijk. Voor de tweede wereldoorlog stond de vereniging mee aan de wieg van het Documentatiecentrum voor de Bouwnijverheid (de voorloper van Batibouw) en het Borderel van de Eenheidsprijzen. De organisatie heeft mee gestreden voor de erkenning van het beroep en de oprichting van de Orde van Architecten. Sinds 1945 heeft de vereniging de prijs Van Hove opgericht, streed deze voor de intellectuele rechten van de architecten en organiseerde deze talrijke architectuurreizen.

De leden van UPA-BUA stonden mee aan de wieg van talrijke andere verenigingen zoals verzekeringsmaatschappij Ar-Co, de professionele vereniging "Architecten-Bouwers", het initiatief "Mijn huis, mijn architect", ... Tegenwoordig participeert de vereniging in talrijke studiegroepen en commissies zoals het FAB, de Orde van Architecten, AR-CO, A+, de Union Wallonne des Architectes, WTCB benor, en UBAtc.

[ website BUA ]
Een passieve buitenschoolse kinderopvang voor Herk-de-Stad
Een passieve buitenschoolse kinderopvang voor Herk-de-Stad
12-05-2015
Herk-de-Stad heeft het licht op groen gezet voor de nieuwbouw van een buitenschoolse opvang voor een 120-tal kinderen, verdeeld in 3 leeftijdsgroepen: 2,5-4j, 5-7j, 8-12j.

Het gebouw wordt uitgevoerd volgens het BEN-principe waarbij de haalbaarheid van de passiefstandaard bestudeerd zal worden.

De huidige bestemming van het terrein zal in parallel met de ontwerpstudie gewijzigd worden via een RUP.
Voor deze opdracht werkt MODULO samen met AVENIR architecten uit Herk-de-Stad.
MODULO viert 15-jarig jubileum
MODULO viert 15-jarig jubileum
05-03-2015
Ons bureau werd opgericht in 2000, 2015 wordt dus een jubileumjaar. Om onze verjaardag te vieren staan 15 sportieve, ludieke, feestelijke of culturele activiteiten op het programma. In het eerste trimester stonden een bezoek aan het Louvre, een etentje in een tapasbar, een maandelijkse badminton en de feestelijke inhuldiging van de laboratoria van de UCL op het menu. Om de sporen van 15 jaar labeur weg te werken, krijgen onze kantoren tijdens de zomervakantie een facelift. MODULO organiseert dit jaar ook een feestelijk event voor haar klanten en partners.

Na 15 jaar heeft modulo 150 projecten uitgevoerd en meer dan 150.000m² gebouwd. Dat is het werk van in totaal meer dan 50 gedreven architecten-medewerkers. Intussen heeft ons kantoor ook 15 architecten-stagiair opgeleid.
ecobuild.brussels verlengt mandaat Olivier Barré
ecobuild.brussels verlengt mandaat Olivier Barré
29-01-2015
Op 29 januari heeft de algemene vergadering van de cluster Ecobuild.brussel het mandaat van Olivier Barré vernieuwd. Olivier vertegenwoordigt de verschillende leden-architectenbureaus binnen het Operationeel Comité van de cluster.

MODULO architects is vereerd met het vertrouwen van de leden van de Cluster. Ons kantoor bevestigt hiermee opnieuw haar engagement op het vlak van duurzaamheid en duurzaam bouwen.
[ website Ecobuild.brussel ]
MODULO-team bezoekt het Louvre
MODULO-team bezoekt het Louvre
19-12-2014
Om het jaar feestelijk af te sluiten trok het voltallige MODULO team naar het Louvre in Lens. De gloednieuwe afdeling van 's werelds bekenste museum werd ontworpen door de sterarchitecten van het Japanse bureau Sanaa en staat symbool voor de reconversie van de oude steenkoolindustrie van Nord-Pas-de-Calais. De museumsite bevindt zich op de plaats van schacht 9 van de mijn van Lens en is omgeven door UNESCO-erkende sites. Ons team werd er ondergedompeld in de Franse cultuur, de Franse gastronomie en de Noord-Franse plensbuien.
[ Louvre Lens ]
DEMCOPARK wordt MODULO architects
DEMCOPARK wordt MODULO architects
01-10-2014
Het studiebureau DEMCOPARK, sinds decennia dé specialist op het vlak van parkingontwerp, zet voortaan haar activiteiten verder onder de vlag van MODULO architects. MODULO versterkt hiermee verder haar expertise op het vlak van parkeren en parkinginfrastructuur.

Het gezamenlijk portfolio van de twee partners omvat een honderdtal parkeerprojecten in Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Luik, Parijs, Bordeaux, Amsterdam, Berlijn, Rome, Cairo, Bagdad, New York, Kuala Lumpur en Riyad.

Met deze overname bevestigt MODULO haar ambitie om een van de belangrijkste ontwerpers van parkeergebouwen te worden.
[ projecten ]
Nieuwe laboratoria voor de faculteit pharmaceutische wetenschappen
Nieuwe laboratoria voor de faculteit pharmaceutische wetenschappen
11-09-2014
De universiteit van Gent bevestigt haar vertrouwen in ons kantoor en vertrouwt ons het ontwerp toe voor de nieuwe praktijk- en onderzoekslaboratoria van de faculteit pharmacie. Het gaat om een nieuw gebouw op de Heymanscampus met een totale oppervlakte van 6.700m². Ook het Doping Control Labo (Doco-lab) van de Gentse universiteit verhuist naar het nieuw project. Het Doco-lab is een door het World Anti-Doping (WADA) geaccrediteerd laboratorium met een internationale reputatie.
[ meer info ]  
Teambuilding op het water
Teambuilding op het water
11-07-2014
Vlak voor de start van een dikverdiend zomerverlof, trok ons voltallig team naar Gent. Na een bezoek van onze werf op de Heymanscampus scheepte MODULO in voor een rondvaart op de kanalen van de historische binnenstad. Na het aperitief werd het even spannend toen onze boten in de buurt kwamen van een vrachtponton van de werf van de Waalse Krook. Gelukkig konden we de dag zonder al te veel averij afsluiten bij de steengril.
Een nieuw ziekenhuis voor SANATIA
Een nieuw ziekenhuis voor SANATIA
07-01-2014
De Kliniek Sanatia biedt korte en lange verblijven aan in de acute psychiatrie en beschikt over 138 bedden en een dagcentrum in het Brussels gewest. Sanatia en de universitaire Klinieken van St-Luc hebben een strategische toenadering opgezet die zal uitmonden in de bouw van een nieuw centrum met 124 bedden in Woluwe. MODULO en DJGA verzorgen het ontwerp.
[ meer info ]  
Lavoisier tris
Lavoisier tris
10-10-2013
De UCL heeft de studieopdracht voor de renovatie van het Lavoisier labo-gebouw in Louvain-la-Neuve opnieuw uitgebreid. Na de geslaagde renovatie van de B-vleugel en de toewijzing voor de lopende renovatiewerken van de A-vleugel, wordt nu ook de renovatie van de C-vleugel aan de vereniging MODULO-ARCADIS toevertrouwd. Van de renovatie wordt gebruik gemaakt om de gevels verder van binnenuit te isoleren. Net als in de B- en de A-vleugel gebeurt dit zonder te raken aan de architecturale kwaliteit van de oorspronkelijke gevels uit de jaren zeventig.

De renovatie van 6.600 m² laboratoria gaat gepaard met een bijkomende investering van meer dan 5 miljoen euro. De vernieuwde laboratoria van de C-vleugel worden in 2015 in gebruik genomen.
Eerste steenlegging Medical Research Building 2
Eerste steenlegging Medical Research Building 2
26-02-2013
In februari werd de eerste steen gelegd voor 'Medical Research Building 2' op de campus van het Gentse universitair ziekenhuis.

De Gentse Universiteit heeft ons dit groot project, met een totale oppervlakte van 8.500 m2, in 2008 toevertrouwd. Het programma bestaat uit medische laboratoria en een animalarium. Het gebouw grenst aan 'Medical Research Building 1', een project uit 2006 dat eveneens door MODULO werd ontworpen.

Het nieuwe gebouw zal voor de start van academiejaar 2014-2015 in gebruik worden genomen.
[ meer info ]  
Bouwen met bamboe
Bouwen met bamboe
25-10-2012
Ingenieur Architect José-Frederic Baeyens organiseert in samenwerking met de Amigos de Colombia, KU Leuven Materials Research Center en Flanders Smart Hub een conferentie over bamboe als constructief en architecturaal element. De lezing vindt plaats in een auditorium van ECAM, ontworpen door ons kantoor.

Voor een groot publiek en in aanwezigheid van de ambassadeur van Colombia worden verschillende toepassingen van bamboe toegelicht: de traditionele bouwmethodes maar ook de nieuwe Belgische en Colombiaanse ontwikkelingen, zoals gelamineerde liggers en composietmaterialen.
Inhuldiging parking Esplanade
Inhuldiging parking Esplanade
29-08-2012
In augustus heeft de firma Q-PARK de uitbreiding van de parking Esplanade en de bijhorende nieuwe personeelsloge ingehuldigd. De nieuwe parking wordt hoofdzakelijk gebruik door de bezoekers van de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc (UCL). De capaciteit van de parking werd gevoelig uitgebreid van 175 naar 370 plaatsen. De parking telt 2 ondergrondse verdiepingen en een parkeerdak.

Voor het project opteerde MODULO voor een combinatie van staal en beton. De ondergrondse parking werd uitgevoerd in een geprefabriceerde betonstructuur. De nieuwe uitrithelling werd uitgevoerd in staal. Voor de uitbreiding werd een logisch parkeertraject uitgewerkt. De onduidelijke bestaande situatie met twee afzonderlijke in- en uitritten werd weggewerkt en vervangen door één enkele toegang. Er kwam een nieuwe uitrithelling.
[ meer info ]  
Ir. José-Frederic Baeyens wordt vennoot
Ir. José-Frederic Baeyens wordt vennoot
01-07-2012
Met de komst van José versterkt MODULO zijn managementsstructuur.

Naast algemene projectverantwoordelijkheid neemt José ook enkele specifieke verantwoordelijkheden op binnen de managementstructuur: LAB-design, normering, wetgeving openbare aanbestedingen en kwaliteitscontrole.

José-Frederic Baeyens behaalde in 2001 het diploma 'burgerlijk ingenieur- architect' aan de KU Leuven (2001). José is vlot viertalig en een begenadigd tekenaar. Sinds 2006 is hij bij MODULO actief.Een nieuwe basisschool in Chaumont-Gistoux
Een nieuwe basisschool in Chaumont-Gistoux
01-06-2012
Chaumont-Gistoux heeft vijf gemeentelijke basisscholen verspreid over de verschillende deelgemeentes: Bonlez, Chaumont, Corroy, Dion-le-Mont en Gistoux. De vijf scholen hebben 1100 leerlingen.

De scholen hebben de voorbije jaren een sterke groei gekend. In de mooie groene schoolomgeving verschenen tijdelijke containerklassen.

De gemeente heeft MODULO architects aangesteld om de tijdelijke containerklassen van de school van Corroy te vervangen door een nieuw schoolgebouw. IN 2015 worden 8 nieuwe klassen, een refter en een sportzaal ingehuldigd.
[ meer info ]  
Nieuwe laboratoria voor AB INBEV
Nieuwe laboratoria voor AB INBEV
15-05-2012
In 2007 heeft INBEV haar prestigieuze "Global Innovation & Technology Center" of GITeC ingehuldigd. In het centrum heeft de Leuvense brouwgroep al haar onderzoeks -en ontwikkelingsactiviteiten geconcentreerd. Met zijn opmerkelijke ronde vorm is het gebouw een vaste waarde geworden op de Leuvense Vaartkomsite. Het gebouw werd door MODULO en Polo architects ontworpen.

Sinds de bouw van het GITeC ging de groei van de brouwgroep onverminderd door, INBEV werd intussen Anheuser-Busch Inbev. De evolutie en de groei van de organisatie hebben ook gevolgen voor het GITeC. MODULO werd de studie voor de herinrichting van het algemeen laboratorium, het laboratorium voor microbiologie en het landschapskantoor toevertrouwd. Het einde van de werken is voorzien voor eind 2012.
[ meer info ]  
Inhuldiging gebouw Lavoisier
Inhuldiging gebouw Lavoisier
30-03-2012
In Louvain-La-Neuve heeft de UCL 6600m² aan vernieuwde laboratoria in gebruik genomen. De gerenoveerde B-vleugel van het gebouw Lavoisier, een labogebouw uit 1970, werd plechtig geopend.

De verouderde laboratoria werden verbouwd onder leiding van MODULO architects. Van de verbouwing werd dankbaar gebruik gemaakt om het energieverbruik van het gebouw te beperken. Zo is MODULO er in geslaagd om de isolatie van het gebouw gevoelig te verbeteren zonder te raken aan de architecturale waarde van de buitengevels.

Nu de B-vleugel voltooid is, komen de C -en A-vleugels aan de beurt. De vernieuwde A-vleugel zal onderdak bieden aan de wetenschappelijke bibliotheek die op haar beurt plaats maakt voor het nieuwe "Musée du Dialogue".
[ meer info ]  
Een nieuw theater en 15.000m2 culturele ruimtes in Anderlecht
Een nieuw theater en 15.000m2 culturele ruimtes in Anderlecht
29-09-2011
Vanaf 15 oktober 2011, de start van het nieuwe theaterseizoen, speelt gezelschap "ARGAN 42" in de gloednieuwe theaterzaal van THE EGG in Anderlecht.

De nieuwe theaterzaal, een ontwerp van MODULO architects, telt 750 zitplaatsen en werd ingericht in een voormalige televisiestudio.

Naast de theaterzaal omvat het project ook een restaurant met 350 couverts, talrijke polyvalente ruimtes, opnamestudio's en een overdekte parking voor 90 voertuigen.
[ artikel brusselnieuws.be ]
Het grootste aquarium binnen de Brusselse regio
Het grootste aquarium binnen de Brusselse regio
21-09-2011
MODULO architects bouwt voor haar klant 'The Egg Exploitation' een aquarium met afmetingen die tot de verbeelding spreken. Het aquarium wordt 8m lang, 2,5 m hoog en zal gevuld worden met 50.000l zout water.

De levering van het aquarium is voorzien begin 2012.

Het project omvat een eveneens een restaurant en een polyvalent auditorium met 750 zitplaatsen.
Een passiefwoning in Asse
Een passiefwoning in Asse
02-05-2011
De werken voor de eengezinswoning in Asse zijn begin mei 2011 gestart.

Binnen deze passiefwoning zal het in de winter aangenaam warm zijn en in de zomer aangenaam fris en dit zonder traditionele verwarmings- of koelinstallatie.

Bovendien kiezen onze klanten voor een project met een minimale ecologische voetafdruk. Dit vertaalt zich zowel in de keuze van de materialen als in de gebruikte technieken.
Een nieuwe crèche voor de Europese Investeringsbank
Een nieuwe crèche voor de Europese Investeringsbank
01-11-2010
De Europese Investeringsbank heeft MODULO architects de studie toevertrouwd voor de verbouwing van haar crèche.

Deze crèche met meer dan honderd plaatsen ligt in de Luxemburgse Hammwijk.